Хотелът в Рила

Хотелът на вдовицата на Кьоравия – Таня Върбанова в Рила излезе на пазара за 966 671,84 лв. Комплексът се продава от частен съдия изпълнител Елица Христова, той се намира в идеален център на град Рила и се разпрострира върху 1207 кв. м.

Таня Върбанова

Върху имота има вписана възбрана в Службата по вписванията. Според информацията на частния съдебен изпълнител, хотелът е собственост на фирмата длъжник „Орбита Рила” ООД. Според търговския регистър тя е регистрирана в Благоевград катох управители са Таня Върбанова и Иванка Лунджова. Капиталът им е в размер на 500 000 лв.

Елица Христова

Тоня Върбанова е вдовицата на бизнесмена от Благоевград Васил Горчев –Кьоравия, който беше разстрелян показно пред хотел в областния център на Пиринско.