Добра слука споходи и в празничния излет ловците от групата на Любомир Широкодолски от Ловно-рибарското сдружение „Сокол-1898“ в Долна баня с председател Станислав Рименов.
Младият ловец Мирослав Божилов показа точен мерник и повали диво прасе в местността „Лопово“ в Рила.