Хиляди участници ще се включат в „Кукерски фестивал 2018” в Благоевград. Групите, заявили желание да се включат в дефилето тази година, са 13. Официалното начало на фестивала ще бъде поставено в 11,00 часа по бул. „Св. св. Кирил и Методий”.

Времето, което всяка група има за представяне пред журито и публиката, е 15 минути. Награждаването ще се проведе около 14,00 часа пред аптека „Санита“. Ще бъдат отличени групи в категориите „Най-малък кукер”, „Придържане към традициите”, „Масовост”, „Иновации”, „Най-добра маска и костюм”, „Артистичност”, „Най-добра композиция”, „Най-добра мечкарска група”, „Най-артистични старци” и „Най-колоритна младоженска двойка”.

Изтеглен жребий определи реда на появяване на кукерските групи. Първи ще дефилират кукерите от кв. „Грамада” – I група, втори са участниците от село Зелен дол. След тях са кв. „Грамада” – втора група, III квартал, Лешко. I квартал, с. Изгрев, с. Покровник, кв. „Струмско“. С. Логодаж. С. Падеш, квартал „Плажа“ и Предел махала.