Пламен Алексиев

 

Кметът на Радомир Пламен Алексиев се сдоби с предписание от РЗИ заради отклонения в качеството на питейната вода в село Долни Раковец. Изследвана е вода, ползвана за питейно-битови цели от чешма в центъра на селото. Открити са колиформи – 111/100. На кмета на община Радомир Пламен Алексиев е връчено предписание за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода в селото. „Мерките, които трябва да се предприемат, са свързани с хлориране на каптажите или съответните водоизточници, което е посочено в предписанията, които ние даваме на ВиК или на кметовете на съответните населени места. Те са задължени след изпълнението на предписанията да направят контролни проби, за да се установи дали качеството на водата вече отговаря на изискванията на Наредба №9. Едва тогава водата от съответния водоизточник може отново да се ползва за питейно-битови цели. Обикновено след извършване на хлориране качеството на водата вече е в нормите”, поясни директорът на РЗИ-Перник д-р Антоанета Григорова.

При пробите здравните инспектори са констатирали, че водата, ползвана за питейно-битови цели в чешма в частен дом в село Лесковец, има отклонения по микробиологични показатели. Констатирано е наличие на Е. коли- 15/100. В тази връзка На „ВиК“ ООД – Перник е връчено предписание за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода в пернишкото село. Отклонение по микробиологични показатели са констатирани и при пробите, взети в радомирското село Долни Раковец.