Проектобюджетът на община Перник е вече готов и ще бъде подложен на обществено обсъждане в последния работен ден на тази седмица, а след това общинските съветници ще трябва да го обсъдят и приемат. В него за капиталови разходи са предвидени 45 166 899 лева. Уточнени са и източниците на финансиране – целевите средства са 1 018 500 лева, 2 786 605 лева ще са от собствени средства и останалите 41 361 794 лева ще са от извънбюджетни и други средства. От общия размер на капиталовите разходи над 14 милиона са предназначени за основни ремонти. Списъкът на обектите включва възстановяването църквите в селата Кладница и Студена, читалището в квартал „Бела вода”. Заложени са средства за реконструкция и рехабилитация на мост на река Струма при ул. „Струма”, подобряване на градската среда в Перник и благоустрояване на кв. „Тева“, Парк на предизвикателствата в кв. „Войниковец“, ремонти на двете детски градини – «Изворче» и «Миньорче». Най-голям е размерът на предвидените пари за обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на община Перник и областната администрация – над 2,7 милиона лева. В списъка е влязъл и първият етап от обновяване на сградата на Двореца на културата, за който са заложени 1,2 милиона лева. В поименния списък са включени за ремонт и основни улици в Перник, надлез „Иван Вазов”, спортни площадки в различни квартали на града. Предвидени са и 30 000 лева за изготвяне на проект за реконструкция на средновековна крепост „Кракра Пернишки“ на хълма Кракра край града. Връщането на старата слава на твърдината на пернишкия болярин е личен ангажимент, с който се нагърби още в началото на мандата си кметът Вяра Церовска и вече упорито работи по него.