Николай Николов

В дирекцията прилагат корупционна схема, уреждат на работа връзкари, оплака се в сигнал до в. „Вяра” безработният мъж

Началничката Малинка Драгомирова: 5 пъти сме осигурявали работа на Николов между 2010 и 2015 г., той държи да бъде назначен в родното му село Коняво, което невинаги е възможно

В Бюрото по труда в Кюстендил елиминират трайно безработни, за да не ги включат в европейските програми за осигуряване на заетост.

Малинка Драгомирова

Същевременно дават работа на хора с връзки, въпреки че нямат необходимите умения. Това твърди безработният Николай Николов от с. Коняво, който се оплака в редакцията на „Вяра” от двойните стандарти и лошо отношение на служители в Дирекция „Бюро по труда” в областния град.

Юлиана Хаджиева

Николов смята, че там прилагат корупционна схема, при която принуждават част от безработните да се откажат от регистрацията си, за да останат предпочитаните хора. Той разказа: „По професия съм сервитьор и косач. През 2016 г. работех като косач на тревни площи на свободна практика, а след това към ОП „Озеленяване” – гр. Кюстендил, но на плаващи договори.

Факсимиле от отговора на директора на Бюрото по труда

Заедно с други колеги бяхме назначени за 8, но на практика работихме 4 месеца – от юни до септември, тъй като беше горещо и сухо и нямаше какво да се коси. През това време се разписвах в Бюрото по труда в Кюстендил, от което не съм получавал обезщетения. Живеeх с майка ми, която през декември се разболя.

Оказа се, че има злокачествен тумор на главния мозък. Тогава работех на 3 часа, но положението й се влоши – изпускаше предмети и се отказах от работа, за да се грижа за майка ми. В Бюрото по труда в Кюстендил срещнах корупцията в лицето на служителката Снежана Пенева. Без да ми даде насочващо писмо за работа, тя ми изброи няколко фирми, които наемат работници, предложени им от Бюрото по труда. Това обаче са кухи фирми, които назначават хората за по 2-3 месеца и ги освобождават, а те след това не могат да се запишат в Бюрото по труда, не се водят трайно безработни и не могат да бъдат включени в програмите. Така не получават нищо. Обясних на г-жа Пенева, че майка ми може би има злокачествен тумор – така ми казаха лекарите – и заради това не мога да започна работа. На 4 декември тя беше на ядрено-магнитен резонанс, диагнозата се потвърди и започнах да търся болници за операция. Оперираха я в София, за което дадох 5250 лв. Обяснявах на госпожата и на други нейни колеги в бюрото, че заради ангажиментите към майка ми не мога да започна работа. Не исках да си прекъсвам регистрацията, не получавах никакви пари. Живеех с мои спестявания. През цялото време Пенева искаше да отчете, че ми е уредила работа с насочващо писмо и регистрацията ми в бюрото да бъде преустановена. На 4 април майка ми почина. Когато отидох в бюрото, попитах Пенева може ли да ми дадат период, в който да се стабилизирам и да остана на борсата. След погребението за Великден бях останал само с 30 лв. в джоба. С тях нито можех да пътувам, нито да започна работа, което обясних на служителката. Викайки, в присъствието и на нейни колежки, г-жа Пенева ми заяви, че това не я интересува. Каза ми: „Не ме интересува с колко пари си останал. Мен никой не ме пита аз как съм!”. Обясни ми, че трябва да се ориентирам – т.е. или да напусна бюрото, или и аз не знам какво. Даде ми срок от 1 месец да заработя пари, с които да си платя картата за пътуване от Коняво до Кюстендил. Каза ми, че се оправдавам, без да влезе в положението ми. Това е най-страшното, че служители, назначени в социални институции, за да помагат, се държат нагло. За мен беше важно да се водя в бюрото, за да мога да се включа в т.нар. програми. Без 12 подписа като трайно безработен не можеш да се включиш в тези програми и да започнеш работа. Точно тук е уловката. На разписването през следващия месец г-жа Пенева отново ми викаше на висок глас, за да се откажа от регистрацията. По този начин те си отделят техните хора за програмите, а тези, които не са им угодни, се премахват. На неудобните се дават насочващи писма, започва се работа по 1-2 месеца, след което ги съкращават или уволняват и те вече не могат да започнат работа по програмите, защото са прекъснали и не се водят трайно безработни. Докато привилегированите се подписват в бюрото, работят на граждански договори, влизат в програмите”.

Николов обясни, че опитал да търси съдействие от директорката Юлиана Хаджиева, но в кабинета й я нямало. „Исках да запозная с проблема директорката Хаджиева, търсих я 6 пъти, не можах да я намеря. В Бюрото по труда не видях човешко отношение. Да останеш с 30 лв. и да ти дадат един срок. Питам, в кой закон пише, че има такъв срок да прекратя регистрацията си, и то в такова положение. Защо по програмите се назначават едни и същи хора, които се водят на работа по 7-8 г., взимат заплата. Работят хора без квалификация. Познавам назначени по програмите, които не само че нямат документ, но и не могат да косят. Бил съм в такава бригада по европейска програми към общината. Трябваше да косим тревни площи в Коняво, но тези хора не правеха нищо, играеха си „Еврофутбол” например, докато ние работим. Поне 4-5 човека „работеха” така. Мога да посоча имена на хора, които работят като косачи по тези програми по няколко години. Такива са Орлин Христов и Йордан Велиновски от Кюстендил, първият работи по програмата 3 г., а вторият – 4 години. Познавам и поне 5 човека, които работиха по граждански договор и същевременно се подписваха в бюрото.

През м. юни напуснах бюрото, спрях регистрацията си, защото бях принуден от г-жа Пенева. Исках да ми даде насочващо писмо или да прекратим регистрацията по взаимно съгласие, но тя отказа. В крайна сметка записа, че напускам по мое настояване и че те ме насочват за работа. Това е абсолютна лъжа, те не са ме насочили за работа. Това е цялата система – има си определени бройки, които трябва да си отидат по програмите, и определени бройки, които трябва да си стоят вкъщи. Познавам поне 5 човека, които работиха по граждански договор, които същевременно се подписваха. Това е порочна практика, корупционна схема в Бюро по труда – Кюстендил. Хора, за които те са решили, че трябва да работят по тяхно усмотрение, според връзките им, работят, останалите се премахват.

За коментар се обърнахме към директора на Бюрото по труда в Кюстендил Юлиана Хаджиева. Отговорът е: „Уважаема госпожо Колчакова,

По повод ваше запитване до Дирекция „Бюро по труда -Кюстендил, във връзка с казаното от господин Николай Николов предоставяме на Вашето внимание следната информация:

Най-напред искам да започна с малко предистория за нашите отношения и обща работа с Николай Николов. Той е от село Коняво, община Кюстендил, и е с шест регистрации в кюстендилското бюро по труда, четири от които са прекратени поради започване на работа по програми за заетост, финансирани от държавния бюджет или европейски фондове. Бюрото по труда е предоставяло различни посреднически услуги, от които Николай Николов се е възползвал. Включително и чрез участие във финансирани чрез бюрото по труда програми за професионално обучение или заетост, както следва:

– Устройване на работа по Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” от 21.10.2010 г. до 31.12.2010 г. в община Кюстендил, с работно място село Коняво;

– Устройване на работа по Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” от 01.01.2011 г. до 31.03.2011 г. в община Кюстендил, с работно място село Коняво;

– Включване в обучение по професионална квалификация от 08.06.2012 г.-13.07.2012 г., специалност „Пътища, магистрали и съоръжения“;

– Включване в заетост по Схема „Развитие” на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” от 01.09.2012 г. до 06.08.2013 г. в община Кюстендил, с работно място село Коняво;

– Осигуряване на работа по Национална програма ”Сигурност” от 31.05.2014 г. до 30.01.2015 г. в областна администрация Кюстендил, с работно място село Коняво.

Споделям с Вас горната статистика, за да придобиете реална представа за осигурените възможности от експертите от бюрото по труда в Кюстендил персонално на Николай Николов в продължение на няколко години.

Последната му регистрация е от 09.03.2016 г. и на 12.05.2017 г. е прекратена по негово желание (на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗНЗ).

В кюстендилското бюро по труда Николай Николов многократно е получавал информация от трудовите посредници за обявените работни места на свободния пазар на труда в град Кюстендил. Желанието му обаче е да работи по програми за заетост в самото населено място, където живее, въпреки че селото отстои само на 10 км от града и има редовна транспортна връзка!

Иска ми се да подчертая също, че през годините, в които Николай Николов е бил регистриран като безработно лице при нас, е бил обслужван както от служителката Снежана Пенева, така и от други колеги – трудови посредници. Всички очевидно са оказали нужното съдействие, за да стане възможно включването му в програми няколко пъти.

В заключение мога да кажа, че Николай Николов е многократен участник в програми за субсидирана заетост благодарение на работата на бюрото ни по труда в Кюстендил. Получавал е своевременно информация от нашите експерти за всички актуални възможности за включване в заетост, съобразно неговите възможности и квалификация. За съжаление невинаги имаме възможността да задоволим в пълнота желанията на безработните, като локация (работата да е в село Коняво) и т.н., но Ви гарантирам за нашето старание да бъдем в най-голяма степен от полза на безработните.

Във връзка с по-общата тема, която поставя тази публикация, искам да Ви информирам, че предстои да стартират програми за заетост, които отново са ориентирани целево към конкретни уязвими на пазара на труда групи от безработни лица, в т.ч. продължително безработни лица, младежите, хората с увреждания, майките с деца до 5 години и др. Те се реализират по определен ред в рамките на утвърдени за съответната година финансов ресурс и правила. Голяма част от безработните в малките населени места са участвали нееднократно в програми, по които са финансирани работни места в същото населено място, и това ги демотивира да търсят работа извън него (такъв е случаят с Николай Николов, който 4 пъти е участвал в програми и отново търси такива, а не възможности за трайна работа). Затова и Агенцията по заетостта ще продължи да прилага активно мерки за мобилност, ще работи активно с търсещи работа лица чрез предоставяне на специализирани услуги и подходи, за да ги изведе от състоянието на очакване на програма за работа в родното село, която при всички случаи е временна.

В момента има много възможности за работа на свободния пазар, бизнесът търси мотивиран за работа персонал, вкл. и без подготовка/професия. Има и не малко работодатели, които осигуряват служебен транспорт, социални пакети и др., за да стимулират работещите и така да се улесни достъпът до работните места и мотивацията на работещите.

Уверявам Ви, че бюрото по труда в Кюстендил, като структура на Агенцията по заетостта, полага усилия да предоставя чрез медиите на обществеността коректна информация за посредническите услуги и техните ползватели.

Надявам се, че ще продължим нашата съвместната работа в този дух! С уважение, Малинка Драгомирова

За директор

Съгласно Заповед № РД-11-08-142 от 16.10.2017 г.”