Първата фаза даде възможност за виртуална търговия на природен газ с Гърция, общата стойност на предвидени дейности достигна 204 млн. лв.

Операторът на газопреносната мрежа „Булгартрансгаз“ подготвя втория етап от модернизацията на компресорната станция „Петрич“, става ясно от съобщение на сайта на компанията.

Дейностите на тази фаза предвиждат поставяне на нискоемисионен газтурбокомпресорен агрегат и водогреен котел. С новия генератор ще бъдат намалени вредните емисии и ще са подобри работата на компресорната станция, посочват от компанията. Компресорната станция „Петрич“ е построена през 1995 година и осъществява транзита на газ към Гърция. „Булгартрансгаз“ анализира дали е нужна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за това свое инвестиционно намерение. От публикуваната информация е видно, че ефектите за околната среда и хората са основно свързани със строителството. Очаква се например временно запрашаване на въздуха, свързано с транспортните дейности, както и повишаване на шума. Компресорната станция е извън населените места, но е в защитената зона „Рупите“ по Директивата за опазване на птиците, както и в защитена зона „Рупите – Струмешница“ по Директивата за хабитатите. Първата фаза от модернизацията на компресорната станция „Петрич“ беше реализирана през лятото на 2016 година. Благодарение на нея беше дадена възможност за виртуални сделки с природен газ от Гърция. Проектът за модернизацията на компресорните станции – освен „Петрич“, през 2016 година ремонти бяха извършени още и в станциите „Ихтиман“, „Лозенец“ и „Странджа“, както и на газовата мрежа, е част от идеята за реализацията на газовия хъб „Балкан“. Общата стойност на предвидените дейности достигна 204 млн. лева.