Д-р Вяра Церовска на общественото обсъждане на пернишкия бюджет 2018

 

Собствените приходи, които са планирани от бюджетите на училищата са 89 166 лв, а за дофинансиране средствата, които са планирани в бюджета, са 152 540 лв.

 

58 330  760 лв. е макрорамката на проектобюджета за 2018 г. за община Перник. Това стана ясно на срещата, в която взеха участие кметът Вяра Церовска, зам.-кметовете, председателят на ОбС Иво Савов и заместниците му, общински съветници, експерти от общинската администрация и граждани.

„Бюджет 2018 е семпъл бюджет“, с тези думи беше определен от кмета на Перник. „Той не може да бъде друг при тази финансова криза, която завари общината, но ние не повишаваме ангажиментите. Ние дофинансираме образованието, това са училищата в Драгичево, Кладница, Рударци, Ярджиловци, които нямат достатъчно средства. Изцяло се занимаваме и с детските градини, дофинансираме всяка една от дейностите, компенсираме всичко, което е като скок на цените, и това е допълнителна тежест, за която няма откъде да получим средства. Финансово ще бъде трудна година, но ние все пак имаме утвърдени практики – добро почистване на града, работим твърде много за инфраструктурата, която е в много тежко състояние“, обясни Вяра Церовска.

„При представянето на проекта на бюджет за 2018 година сме отчели основните показатели и характеристики по отношение на сериозното изоставане на общинския бюджет от основните макротенденции и спрямо останалите публични сфери. Продължаваме до финансирането със собствени средства на част от делигираните дейности, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка, както и затруднената адекватна поддръжка на общинската инфраструктура”, допълни началникът на отдел „Бюджет и финанси“ Елица Манова, която представи основния финансов закон за общината.

За 2018 г. държавата предоставя на община Перник трансфер в общ размер на 34 242 320 лв, от които 29 697 620 лв. са обща субсидия за делегирани държавни дейности. Субсидията за зимно поддържане на общински пътища е в размер 337 100 лева, а тази за капиталови разходи възлиза на 1 108 500 лв.

Планираните общински приходи са в размер на  25 932 575 лв., от които за местни данъци са предвидени постъпления размер на  9 188 270 лв, а от местни такси – 9 995 950 лв.

Заложените приходи от управление на общинско имущество и от дейност са фиксирани на 5 760 000 лв. От дарения се очакват да постъпят 150 000 лв.

Структурата на приходите за 2018 г., които се получават от държавата като целеви трансфери, представляват 56,64% от общата стойност, а останалите 43,36% са делът на общинските приходи.

В общия размер на бюджета най-много пари и тази година са предназначени за образованието – 43,7%. Следват икономическите дейности и услуги с 26,6%, дейностите по благоустрояване и комуналното стопанство – 16,1%, за общите държавни служби са предназначени 11,6%. Средствата за култура в бюджета на Общината са 4,6%, социалните дейности представляват 4,1%.

За функция здравеопазванеса планирани 3% от общите разходи на бюджета.За капиталови разходи и разходи за лихви са планирани 5 097 000 лв.

В акцентите за бюджет 2018 г. – за функция образование са предвидени 25 498 485 лв, от които средства за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование, определени по единни разходни стандарти са 22 671 226 лв. Собствените приходи, които са планирани от бюджетите на училищата, са 89 166 лв, а за дофинансиране средствата, които са планирани в бюджета, са 152 540 лв. Средствата за издръжка обезпечени с местни приходи са в размер на 2 307 798 лв.

И средствата, които остават като преходен остатък от бюджета за 2017 г., са в размер на 277 754 лв. и са разпределени във функцията.

Както „Вяра” писа, общият размер на инвестиционната програма на общината е в размер на 45 166 899 лв. Средствата, които са планирани за капиталови разходи за 2018 година, са 45 166 899 лв. За основен ремонт в поименния списък са планирани 14 090 421 лв.

Средствата за кметствата на територията на община Перник са 2 830 442 лв. Присъствалите на общественото обсъждане на проектобюджета граждани поставиха въпроса за асфалтирането на улици, но се оказа, че пари за това няма и ще трябва да се чакат по-добри във финансово отношение години. Няма да има пари и за разширението на селските гробищни паркове, а в повечето села положението в това отношение е катастрофално.

И тъй като проектът за бюджет 2018 предстои да бъде внесен за разглеждане и приемане в местния законодатален орган, много от гражданите вероятно ще опитат да поставят проблемите си и пред Общинския съвет, очакват се разгорещени дебати и в заседателната зала. Пак по традиция съветниците от БСП именно там поставят питанията си и изразяват становищата си, от които се въздържат по време на общественото обсъждане.

 

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0