Валентин Чиликов

 

Общо три прокуратури нищят делата на бившия кмет на община Струмяни

След сигнал на вестник „Вяра” младши прокурорът при Районна прокуратура – Благоевград, Вахиде Робова видя нарушения в работата на главния секретар на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор Валентин Чиликов.

Вахиде Робова

С писмо до „Вяра” тя информира, че е изпратила данни за извършени престъпления от Чиликов до Софийската градска прокуратура

„Срещу Валентин Чиликов е образувана преписка по повод постъпили сигнали в редакцията на вестник „Вяра”, в които се навеждат данни за извършените престъпни деяния от страна на Валентин Чиликов. Считам, че са налице данни за извършени престъпления по смисъла на чл. 282 (престъпления по служба) и сл. от Глава осма, Раздел II на Наказателния кодекс, по които компетентна да се произнесе е Софийската градска прокуратура, поради което следва да бъдат отделени материали, касаещи тези сигнали, и да бъдат изпратени за произнасяне на родово и местно подсъдната прокуратура”, пише в писмото на прокурор Робова до вестник „Вяра”.

Андон Тотев, Андон Червенков и Атанас Стоянов

В серия статии вестник „Вяра” публикува сигнали на читатели, в които те питаха къде са парите за допълнително материално стимулиране на служителите в агенцията, които за трети път не са си получили парите по това перо, колко пъти Чиликов е ходил на мястото на бедствието след наводнението в Бургаско. Хората сигнализираха, че в ДАМТН на работа са назначени пенсионери от Благоевград, начело с бившия шеф на полицията в града Богомил Янев, Костадин Динов, бившата счетоводителка на община Струмяни Силвия Пецева, която е финансов контрольор в агенция и отхвърля или одобрява всички разходи, дъщерята на военния прокурор от Благоевград Иван Тренчев – Галина Николова…

Сигналите са свързани и с 6000 лв., дадени от Валентин Чиликов за извънреден труд. Освен всичко стана ясно, че главният секретар на агенцията се шири в луксозен апартамент на бул. „Цар Борис Трети” в столицата, а един от земляците на Чиликов – Йордан Кочев от Сандански, си почивал на Малдивите.

Всичко това се заеха да проверяват прокурорите.

Прокурор Вахиде Робова е постановила отказ да се образува наказателно производство срещу Валентин Чиликов по сигнали на читатели на „Вяра”, в които се сочат данни за извършени неправомерни действия от него в качеството му на кмет на община Струмяни, защото по тях работела прокуратурата в Благоевград.

В сигналите се посочва, че Чиликов е платил за себе си и за други бивши служители на общината с пари от бюджета и без разрешение на Общинския съвет образователни квалификационни степени „магистър” в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. В сигналите читателите припомнят, че Чиликов е платил на университета сумата от 1000 лева, отчетена с две фактури, издадени от ЮЗУ. Така са образовани бившият секретар на общината Ваня Бацанова и трима шефове на отдели – Величка Чорбаджийска, Ели Подгорска и Силвия Донева, част от които сега са на работа в ДАМТН.

81 000 лева Чиликов брои на мобилни оператори за 230 неизползваеми джиесем карти. Парите са прахосани само за първите три месеца от 2010 година, отново без разрешение на ОбС.

Излага се още, че чрез прехвърляне на 5000 лв. от бюджетна сметка на общината в извънбюджетна такава е била прикрита служебна командировка до испанския остров Тенерифе, като всички злоупотреби, извършени от Валентин Чиликов през времето, когато е бил кмет на община Струмяни, са били изложени в одитен доклад, изготвен от финансовия контрольор и ревизор Димитър Атанасов. В последния е било отразени и че две фирми от региона са били абонирани за обществени поръчки. Това са „Бетон” ЕООД с управител Андон Червенков от Сандански и „Аделина Стил 99”, която е свързана с бившия кмет на община Симитли Васил Георгиев. В сигналите има твърдения и за отчитане на несвършени дейности от страна на дружествата. Хората поставиха под съмнение и контрола, осъществен от ДАМНТ спрямо бензиностанция „Петрол” в село Струмяни.

„В хода на извършената проверка по случая е постановено, че по част от изложеното в сигналите е налице произнасяне от страна на Окръжна прокуратура – Благоевград, а по отношение на другата част материалите са били изпратени в Районна прокуратура – Сандански и Софийската районна прокуратура по компетентност.

При анализ на материалите прокуратурата отбелязва, че не са налице основания за образуване на досъдебно производство. Аргументите на прокурор Робова в тази насока са следните: „По отношения на изложените твърдения, които са описани, и одитен доклад, изготвен от финансовия контрольор и ревизор Димитър Атанасов, е налице произнасяне от Окръжна прокуратура – Благоевград от 8 октомври 2014 година, с което е постановен отказ от образуване на наказателно производство и преписката е била изпратена по компетентност на РП – Сандански. В постановлението са коментирани подробно отделните пунктове от одитен доклад № 32-00-1 от 23.03.2012 година, изготвен от Атанасов, в това число и пункт 4 – „проверка на проведените процедури и конкурси по Закона за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки”, пункт 7.01 и 7.2 – сключени от кмета договори с мобилни оператори и пункт 10 – „проверка по провеждане на специализации във висшето учебното заведение от служители в държавната администрация и съгласно действащите правила на висшето училища”, като изложените правни изводи по тях напълно споделям. Именно поради наличие на извършена проверка и произнасяне на ОП – Благоевград по тези данни считам, че не се налага изпращане на част от материалите по настоящата преписка към ОП – Благоевград.

На следващо място в материалите по преписката не се съдържат данни за извършено престъпление, за чието разследване да е компетентна Районна прокуратура – Благоевград, като в същата се съдържат данни за евентуално извършени престъпления на територията, попадаща в компетентността на РП – Сандански. В подкрепа на този извод е обстоятелството, че идентичен сигнал, въз основа на който е образувана и настоящата преписка, е бил адресиран и до ОП – Благоевград, но от извършена служебна проверка се установи, че сигналът е бил препратен по компетентност на РП – Сандански, където е била образувана прокурорска преписка № 3418/2018 по описа на РП – Сандански. С оглед на това смятам, че материалите от настоящата преписка следва да бъдат изпратени на РП – Сандански за присъединяване към материалите от прокурорска преписка № 3418 от 2017 година по описа на РП – Сандански, образувана по идентичен сигнал за произнасяне по компетентност”, пише в писмото на прокурор Робова.

Тя отбелязва в постановлението си още, че по отношение на сигнала за неизвършени дейности от страна на „Бетон” ЕООД е налице произнасяне на РП – Благоевград от 25 октомври 2017 година. С решението преписката е прекратена малко след запитване на вестник „Вяра” поради липсата на извършено престъпление.

„ДАМНТ е една от най-важните агенции в държавата, отговаряща за здравето и безопасността на хората. Под неин контрол са течните горива, играчки, строителни и електрически продукти, язовирите, съоръженията с повишена опасност – асансьори, кранове, газопроводи, газстанции. За да осъществява своята дейност, е необходимо да са назначени експерти, които да познават съоръженията, които контролират, и да не позволят да пострадат невинни хора. За съжаление ръководството не си поставя тази цел, а назначава приближени хора, които извършват формален контрол на съоръженията, но са „послушни“. Повече от половината персонал в ДАМТН за три години, откакто е там главният секретар Валентин Чиликов, са хора, близки до него. Назначават се кадри без необходимите експертиза и ценз, правят се по няколко преназначавания от длъжност в длъжност, за да се прикриват нарушения. Назначени специалисти в една дирекция работят със заповед в друга и изобщо обявената структура и изисквания за заемане на дадена длъжност не се спазват. Може да се провери как са назначени кумата на Валентин Чиликов – Елена Хаджиева за младши експерт юрист и Галина Николова – младши експерт юрист – нямат свидетелство за правоспособност, което е задължително за заемането на тази длъжност. Да се проверят назначенията на възлови позиции – финансов контрольор Силвия Пецева, която му е била дясна ръка и в община Струмяни, където той е бил кмет и имат установени закононарушения като екип. Надежда Кайнакчиева – главен юрисконсулт, която и в момента му подготвя всички материали за община Струмяни, където той е общински съветник, вместо да върши работа за агенцията, откъдето получава заплата.

От юни до момента само се правят ремонти и нови обзавеждания на кабинети.

Поставя се въпросът – откъде има пари за тези дейности, а няма пари да се платят 40 000 лв. данъци за коли и сгради и не са направени годишните технически прегледи на колите, а служителите ги карат на страх, а всяка проверка е свързана с използване на служебен автомобил? Къде и за какво се харчат плануваните в бюджета средства за данъци, такси и отопление?

Множество сигнали са изпращани до висшестоящи институции, но проверките се правят чрез Чиликов, което подставя под съмнение резултатите. При всички проверки се казва на служителите какво да говорят, какво да пишат и се заплашват, че ще бъдат уволнени, ако не го направят. За да се извърши истинска проверка, която да установи всички нарушения и в счетоводството, и в човешки ресурси трябва да се отстранят Горновски и Чиликов, за да няма кой да притиска служителите и влияе на проверяващите”, пишат до вестник „Вяра”.

Пред вестник „Вяра” Валентин Чиликов заяви, че е напълно чист и в агенцията няма нито кума, нито друг родственик.