Арбен Мименов

 

Кметът на Сатовча Арбен Мименов търси здравен медиатор и обяви конкурс за длъжността. В края на февруари ще бъдат насрочени интервютата с потенциалните кандидати. На спечелилия ще бъде осигурено работно място в администрацията на община Сатовча. Сред изискванията са кандидатите да владеят езика на общността – ромски, и да имат принадлежност към местна уязвима етническа общност.