Първото си редовно заседание от новата година проведоха общинските съветници в Долна баня. В началото на сесията председателката на местния парламент Лиляна Драганова поздрави всички колеги и служители от общинската администрация с пожелания за здраве и спорна съвместна работа за благото и развитието на общината.

На първото си заседание общинските съветници от рилския град разгледаха и обсъдиха общо шест точки по докладни записки на кмета на общината Владимир Джамбазов и приеха решения по проекти от проведеното съвместно заседание на двете постоянни комисии по бюджет и финанси и образование и култура. На сесията бяха отпуснати и две социални помощи на нуждаещи се долнобанци.