С общо осем такива разпределени в Елин Пелин, Брезник, Витошко-Студена, Гоце Делчев, Осогово, Разлог и Самоков ЮЗДЗП подсигурява топлото за хората от региона

 

Дърва на цени от 54 до 80,40 лв. с ДДС могат да закупят в началото на другата седмица жителите на Дупница и региона от новия склад за дърва, обособен в непосредствена близост до административната сграда на горското стопанство.

Цената, на която ще се продава пространствен кубичен метър иглолистна дървесина, е 54 лв. с ДДС. Широколистните дърва от бук, габър и акация са на цена 74,40 лв. за куб. метър, а дъбовите – за 80,40 лв. с ДДС. При необходимост от допълнителни количества „ДГС Дупница” има сключен договор с фирма изпълнител, която периодично ще осигурява доставки.

Складът е част от общо осемте, които Югозападното държавно предприятие разкрива в районите на Елин Пелин, Брезник, Витошко-Студена, Гоце Делчев, Осогово, Разлог и Самоков.

В тях горските стопанства ще поддържат постоянен резерв, за да могат да реагират гъвкаво на търсенето при продължителни застудявания и обилни снеговалежи като миналогодишните. Към момента между 40 и 200 пространствени кубически метра са наличностите в отделните складове.

Всички складове са оборудвани с видеонаблюдение, а електронни дневници отчитат постъпилата, преработена и експедирана дървесина, съгласно изискванията на чл. 206 от Закона за горите.