Радослав Тасков

 

Андон Тодоров, Цветозар Балабанов, Александър Стойков и Янка Шейтанска: Предлагаме да се въведе ротационният принцип

 

Общинските съветници от „Партия на зелените“ взеха на мушка ОбС шефа на Благоевград Радослав Тасков и искат на предстоящата сесия да бъде гласувано предсрочното му освобождаване. Зелените съветници предлагат ОбС шефът да се избира с тайно гласуване и вече да се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца. Мотивът на Андон Тодоров, Цветозар Балабанов, Александър Стойков и Янка Шейтанска е, че въвеждането на ротацията ще осигури по-голям контрол върху изпълнението на задълженията на председателя.