Радослав Ревански

Бюджет в размер на 8 434 000 лв. за 2018 г. приеха общинските съветници в Белица. 5 005 000 лева са средствата от държавни дейности, а 3 428 000 лева са от местни дейности. Сред най-важните приоритети на общината е подобряване на инфраструктурата. 200 000лева са предвидени за ремонт на местни пътища, 80 000 лева за ремонт на централната част на село Кузьово,  45 000 лева  за ремонт на водопроводи, 150 000 лева са заделени за ремонт на пътя между селата Палатик и Черешово.

Планираните капиталови разходи за 2018 г. възлизат на 1 233 000 лв. Прави впечатление, че предвидените приходи от такса смет са в размер на 250 000 лева, докато за миналата година те са били 200 000 лева. Увеличението е заради завишения разход по обслужване и осигуряване чистотата на населените места в общината. Заради увеличаване на разходите по поддържане чистота в населените места от местното общинско ръководство посочиха, че през тази година ще бъдат повишени и с 1 промил данък недвижим имот и такса смет на населението.
Също така местните парламентаристи гласуваха и увеличение на заплатите на кметовете и кметските наместници в общината. Стана ясно, че градоначалникът Радослав Ревански се е отказал от увеличение на заплатата си, която е 1700 лв. Иначе най-висока е заплатата на Муса Мустафа Мизур – кмета на най-голямото село в община Белица – Краище. Този кмет ще взима 1040 лева, което е с 90 лева повече в сравнение с досегашната му заплата. Възнагражденията пък на кметските наместници стават 680 лева.