Съветниците дебатираха проблема за отпадъците и фирмата изпълнител

 

Даден е ход на обществена поръчка за избор на фирма, която да третира боклука, генериран от община Кюстендил. Това заяви кметът Петър Паунов на сесията в Кюстендил и допълни, че по този начин ще се намалят транспортните разходи на общината за депониране на отпадъците в депата в Самоков и Перник. Общинският съветник Огнян Атанасов предложи общината да преговаря с “Екопак” да събира контейнерите за разделно събиране на отпадъците по-често, за да се намали боклукът за депата в съседните общини и така да се намалят още транспортните разходи за общината. Отношение по темата взе и Валери Йовев. “Фирмата „Екопак“ на седмица събира това, което има в контейнерите. Проблемът е, че преди да мине фирмата, го събират нашите мургави събратя. От три-четири месеца имам наблюдение, че камионът идва, поглежда и си тръгва, тъй като почти нищо няма от това, което са изхвърлили гражданите. Остава само стъклото, което явно като ресурс не е ценно”, заяви Йовев.

В отговор на двете изказвания кметът Паунов заяви, че фирмата събира редовно боклука от цветните контейнери. “Тази година към всяко съобщение до жителите на общината за дължимите от тях местни данъци и такси ще бъде добавена и информация за това как се събира и изхвърля разделно боклукът. Освен това се планират и ежемесечни съвместни инициативи с фирмите за разделно събиране на битовите отпадъци. Обявена е обществена поръчка за третиране на една голяма част от отпадъка, а само една малка част да бъде транспортирана до депа”, заяви Паунов.

 

 

Please follow and like us: