Николай Шаламандов (първият вляво)

 

Войводите в Общински съвет – Сандански начело с Николай Шаламандов блокираха конкурса за избор на управител на УВЕКС – Сандански.

Аспарух Костадинов

Те не само отказаха да направят предложение за председател на временната комисия по избор на нов шеф на водното дружество, но и не участваха в гласуването. Така един глас не стигна на лидера на ДПС Аспарух Костадинов да вземе председателския пост. Той събра 14 гласа срещу 8 за Стоян Ангов. На сесията имаше много отсъстващи съветници, което доведе до фалстарт и отпрати избора на председател на комисията за следващата сесия, което естествено отложи за пореден път и избора на нов управител на УВЕКС.

Новият председател Георги Георгиев и кметът Котев

„ВиК е златната кокошка”, изкрещя насред словесната престрелка между общинските съветници Явор Аргиров.

„ВМРО не може да прежали Тодор Гикински, срещу когото сега са се вдигнали тояги в Добрич. Да не чакат да го изгонят, за да си го приберат отново?”, подсмихваха се съветници от другия край на залата.

Съветниците Георги Батев, Васил Попов, Стоян Ангов и бившият председател Георги Синански

Аспарух Костадинов все пак стана член на комисията, той зае мястото на Георги Георгиев, който беше избран за председател на Общинския съвет. В комисията влизат още Георги Батев и Николай Шаламандов.

Междувременно стана ясно, че за поста на Тодор Гикински има само един кандидат. Това е временно изпълняващият длъжността Крум Аргиров.

„Никога УВЕКС не е било в по-добро финансово положение, няма да има увеличение в цената на водата. Предприятието се управлява чудесно”, бяха думите на Аспарух Костадинов.

С пълно мнозинство при общо присъстващи 26 съветници беше приет бюджетът на общината за 2018 г. в размер на 33,3 млн. лв.

Кметът Кирил Котев

Съветниците гласуваха по предложение на кмета Кирил Котев за издаване на запис на заповед за получаване на авансово плащане по проект „Инвестиционен проект компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна”.

Бизнесменът Румен Атанасов, който искаше да придобие общински път в Сандански, беше порязан от Общинския съвет. Атанасов искаше да купи или замени 329 кв. м земя, но съветниците от РЗС на Яне Янев се противопоставиха категорично. Преди няколко дни Атанасов и негови работници и роднини окупираха общината с искане към кмета магистрала „Струма” да има връзка с хотела му. Имотът представлява общински път и се намира в местността Поручик Минков в землището на село Плоски.