Атанас Камбитов

 

От тази зима живеещите и работещите в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в Благоевград се отопляват с газ.  Това стана възможно, след като общината изпълни успешно проекта “Газифициране на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, с Фонд “Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

Средствата за изграждане на системата за отопление бяха осигурени от фонда – 90%, а останалите 10% – със собствено участие. С реализирането на проекта значително се подобри жизнената среда за потребителите на Защитеното жилище чрез газифицирането на сградата. По този начин вече пълноценно се използва цялата сграда и разходите за отоплението значително са намалели. „Изпълнението на проекта е част от целенасочената  политика на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов. Община Благоевград работи в посока подобряване качеството на живот в дневни центрове, социални домове и защитени жилища”, допълниха от общинската администрация.