1729 – 1797

Английски държавник и политически философ, смятан за основоположник на консервативната политическа традиция. Един от най-влиятелните политически и естетически мислители в Европа през втората половина на ХVІІІ век. Той е еднакво високо ценен (и оспорван) както като изключително оригинален писател и полемист, така и като активен участник в британския политически живот.


Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо.