1 072 555 лева е утвърденият от ВСС бюджет за 2018 г. на Районен съд-Гоце Делчев. Това стана ясно от протокол №2 от 25.01.2018 г. на ВСС. Парите са за заплати и за други разходи през настоящата година. Във финансовата рамка са предвидени разходи за заплати и възнаграждения на персонала в размер на 692 576 лева и други възнаграждения и плащания за персонала в размер на още 72 930 лева. Финансовата рамка предвижда разходите за осигурителни вноски през 2018 г. на работещите в Районен съд-Гоце Делчев да са в размер на 214 518 лева, а за издръжката на институцията – 92 381 лева.

Председател на съда е Магдалена Атанасова Жбантова-Стефанова. През 2016 г. тя бе избрана от Висшия съдебен съвет с 8 гласа „за“ и 5 гласа „против“. Съдия Жбантова има над 17 години общ юридически стаж. От март 2001 година е съдия в РС – Гоце Делчев.