Дамян Дамянов

 

Заради снеготопенето повечето пътища в района са проходими и с дълбоки коловози, асфалтовият път ще се почисти при благоприятно време

 

В землищата на трите села – Банище, Ръждавец и Станьовци, има обособени обекти за дърводобив, в които се извъпшват основно санитарни сечи на съхнеща дървесина поради нападение от върхов корояд. Това съобщиха от ЮЗДП връзка с публикации за недоволство от жители на три брезнишки села относно извършваните сечи и състоянието на пътищата, по които се транспортира дървесината. По разпореждане на директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов още същия ден е била извършена документална и теренна проверка в района в ТП „ДГС Брезник”.

„В три обекта се извършват отгледни сечи за прореждане на дърветата и подобряване състоянието на гората, от които освен суха се добива и свежа дървесина. Поради наличието на снежна покривка са проверени два подотдела, в които не са констатирани нарушения на Закона за горите. По отношение състоянието на извозните пътища инспекцията установи, че в условия на интензивно снеготопене повечето от тях са труднопроходими и на отделни места с дълбоки коловози. Затова едно от предписанията на проверяващите е „ДГС Брезник” да съобрази графиците на заявките за транспортиране на дървесина от сечище до асфалтов път с подходящите климатични условия, а при благоприятно време асфалтовият път и подходите към него да бъдат почистени от нанесените земни маси”, събощиха от ЮЗДП.

В хода на проверката е проведена среща с кметския наместник на с. Банище Иван Таков, с когото е договорена директна връзка, включително и организиране на временна приемна за своевременно решаване на възникнали проблеми, поставени от местното население.