Започнаха заседанията на Постоянните комисии към ОбС в Сандански. Членовете на Постоянната комисия по устройсто на територията с председател Явор Аргиров се събраха в пълне състав. На срещата присъстваха Стоян Ангов, Янко Ангелов, Георги Панчев, Калин Терзийски и Андон Ризов. Те обсъдиха актуални въпроси за предстоящето эаседание на ОбС, Сандански, което по график се провежда последният четвъртък на месеца.