Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 февруари 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периодът, времетраенето, населеното място и засегнатият район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Община Банско

На 22.02.2018 г. /09:30 – 09:45 ч.; 14:00 – 14:15 ч./ – Банско: местност Малка ливада, местност Свети Георги, Патриарх Евтимий  Гостун   Добринище: 9 септември, Адам Трънка, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Бачо Киро, Благийница, Бор, Борис Парапунов, Васил Априлов, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Гарата, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Темелков, Георги С. Раковски, Григор Мацин, Десилица, Иван Вазов, Иван Галчев, Иван Козарев, М. Тепченик, Москва, Незнаен воин, Неофит Рилски, Неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Освобождение, Охрид, Партизанска, Петър Галчев, Пирин, Софроний, Тодор Каблешков, Търговска, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон, Читалище, Чобан Бойчо  Места: І-92 Кв.6   Обидим: 000024 Еккте 53059, местност Долене  Филипово, Общ. Банско: VІІІ-138, Кв.13, VІІІ-34 Кв.13

На 22.02.2018 г. /09:30 – 14:15 ч./ – Места

Община Белица

На 23.02.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Дагоново

Община Благоевград

На 19.02.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 20.02.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 21.02.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 22.02.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 23.02.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Рилци: Васил Левски, Диновица, Илинден, местност Диновица, Св.Иван Рилски, Трети март, УПИ Ix-144, Кв. 17, ХІ-482, Нв.22, Хан Аспарух, Цар Борис I

На 19.02.2018 г. /08:30 – 13:15 ч./ – Бело поле, Общ. Благоевград: Ванчо Богданов, УПИ III-63, Кв.5

На 19.02.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Зелен дол: 293, Валого-Краварник, местност Валого-Краварник, УПИ IV-220,Кв.8

На 19.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Благоевград: Александър Фон Хумболт, Андрей Ляпчев, Братя Миладинови, Ветрен, Владо Черноземски, Генерал Тодоров, Грамада, Запад, Зеленодолско шосе, Иван Михайлов, Иван Михайлов, Илинден, Кръстьо Асенов, Майор Стефан Иванов, Марица, Мусала, Обзор, Полк.Кирил Чамишки, Райко Жинзифов, Рилски езера, Св. св. Кирил и Методий, Скаптопара, Славянска, Стоимен Календерски, УПИ-V,Кв.192,Идн.04279.601.131, Христо Ценин, Цар Симеон

На 19.02.2018 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Васил Левски, Илинден, Крушево, Менча Кърничева, Св. св. Кирил и Методий, Тодор Александров, Цар Симеон

На 19.02.2018 г. /12:00 – 16:30 ч./ – Бучино: махала Каракачанка

На 20.02.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Падеш: Будишка

На 20.02.2018 г. /08:30 – 13:15 ч./ – Благоевград: Антон Чехов, Менча Кърничева, местност Международно шосе, Св. Димитър Солунски, Страцин, Тодор Александров

На 20.02.2018 г. /12:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Иван Гарванов, Климент Охридски, Люляк, Малешево, Осогово

На 20.02.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: Имот 27231.501.203, местност Валтата, местност Гошевица, местност Чуката, ПИ-125 Кв.12, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв.1, УПИ Х-182, Кв.5, УПИ-III-214,212,301

На 20.02.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Мощанец

На 20.02.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Покровник: Покровнишко шосе, Четирка

На 21.02.2018 г. /08:15 – 13:15 ч./ – Благоевград: Еленово, Преслав, Явор

На 21.02.2018 г. /12:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Ален мак

На 21.02.2018 г. /12:15 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: Кури дере

На 22.02.2018 г. /08:00 – 13:15 ч./ – Благоевград: Еленово, Хвойна

На 22.02.2018 г. /12:15 – 16:30 ч./ – Благоевград: Еленово, Пейо К.Яворов, Преслав, УПИ-II-0427962660

На 23.02.2018 г. /09:15 – 13:00 ч./ – Благоевград: 04279.601.133, Запад, Иван Михайлов, Николай Петрини, ПИ №04279.601.426, УПИ X, кв.192, Св. Димитър Солунски, Славянска, Стефан Стамболов

Община Гоце Делчев

На 19.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Баничан: Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв.31, УПИ-IV-270, Кв. 28

На 19.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Васил Левски, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Добри Чинтулов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Климент Охридски, Михаил Антонов, Неуточнен адрес, Октомврийска, Орляк, Парка – УПИ-V, Кв.30, Пирин, Рила, Родопи, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Шипка

На 20.02.2018 г. /09:45 – 12:00 ч./ – Гоце Делчев: Добротино, Средна

На 20.02.2018 г. /12:30 – 15:00 ч./ – Долно Дряново: клиентите, захранени от ТП до цеха

На 23.02.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Гоце Делчев: І-181006, Мест. Ташков мост, Алеко Константинов, Арда, Бяло море, Вардар, Васил Левски, Гоце Делчев, Детска, Драма, Дунав, Кв.201 УПИ Іі-344, Кмет Никола Атанасов, местност Мочура, местност Текето, Неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Панаирски ливади-Продължение, Петър Сарафов, Попови ливади, Потока, Радецки, Серес, Складова База, Стоян Петралийски, Ташков мост, Ташков мост, Текето, Христо Ботев, Черна гора, Юг, Юрий Гагарин

На 23.02.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Мусомища: местност Стопански двор

На 23.02.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Гоце Делчев: І-181006, Мест. Ташков мост, Дунав, местност Текето, Потока, Стоян Петралийски, Ташков мост

Община Гърмен

На 23.02.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Гърмен: Двадесет и втора, Двадесет и девета, Двадесет и осма, Двадесет и пета, Двадесет и първа, Двадесет и седма, Двадесет и трета, Двадесет и четвърта, Двадесет и шеста, Двадесета, Деветнадесета, Неуточнен адрес, Осемнадесета, Осма, Първа, Седемнадесета, Ст 1 Кл Б Тп Гърмен 6, Трета, Тридесет и втора, Тринадесета, Четиринадесета

На 20.02.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: Девета, Единадесета, Иван Вазов, Неуточнен адрес, Осма, Седма, Ст 26 Кл Б Тп Огняново 4, Тридесет и втора, Тридесет и първа, Тридесет и трета, Тридесет и четвърта, Шеста

На 20.02.2018 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Марчево: Ст 19 Тп Марчево 2

На 23.02.2018 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Дебрен: Втора, Двадесет и втора, Двадесет и трета, Деветнадесета, М. Решманица, Осемнадесета, Осма, Първа, Решманица, Седемнадесета, Ст 22 Кл В Тп Дебрен 2, Трета, Четвърта

На 23.02.2018 г. /13:30 – 16:00 ч./ – Дебрен: Втора, Двадесет и първа, Двадесет и седма, извън регулация ПИ 038014, Корилово, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Седма, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Кресна

На 20.02.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:15 ч./ – Драката: местност Селимица  Илинденци: Гладно поле   Микрево: 6 септември, 81, Александър Стамболийски, Берово, Будутел, Васил Априлов, Васил Левски, Василево, Вихрен, Георги Бенковски, Даме Груев, Десислава, Детелина, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Дора Габе, Екзарх Антим I, Елин Пелин, Елисавета Багряна, Иван Вазов, Йордан Йовков, Крали Марко, Кресненско-разложко въстание, Криа Вриси, Малешевска, Митрополит Борис, Неуточнен адрес, Нова махала, Орфей, Освобождение, Палат, Панайот Волов, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Петър Берон, Райна Княгиня, Решково, Рождество Христово, Св. Георги, Св. Паисий Хилендарски, Сирма войвода, Спартак, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Стопански двор, Струма, Трети март, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Хан Тервел, Цар Иван Асен II, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Чинара, Юрто, Яне Сандански  Сливница, Общ. Кресна: Кв.12а, УПИ VI-162, Кв.22  Струмяни: 221, 33, 7-Април, Будител, България, Васил Левски, Врабча, Георги Сава Раковски, Главен път Е79, Горемско въстание, Дончо войвода, Дядо Ильо Малешевски, Княз Бориз I Михаил, Любен Каравелов, Мрамора, Неуточнен адрес, Нигрита, Пенчо Славейков, Пирин, Р-Н Стопански двор, Св. св. Кирил и Методий, Свети Георги, Струма, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон Велики

На 20.02.2018 г. /10:00 – 12:15 ч./ – Сливница, Общ. Кресна: УПИ VI-162, Кв.22

На 21.02.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Кресна: Александър Македонски, местност Кресненско ханче, Ново село

На 21.02.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Крупник: извън регулация, местност Кресненско ханче

На 21.02.2018 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Сандански

Община Петрич

На 19.02.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Кавракирово: Антон Попов, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Георги Димитров, Димитър Благоев, Илинден, местност Исмаилица, Местост Караач, Метлата, Неуточнен адрес, Огражден, Пирин, Синчец, Стопански двор, Шипка

На 19.02.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ На 20.02.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ На 21.02.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ На 22.02.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ На 23.02.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ – Чучулигово: Капсиди

На 19.02.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ На 20.02.2018 г. /08:15 – 08:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Георги Урумов, Ильо войвода, местност Бухото, Огражден, Охрид, Пейо Яворов, Петър Берон, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, Тодор Александров

На 19.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 21.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 22.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 23.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кулата: Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Арда, Арда, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Връх Китка, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, местност ГКПП-Кулата, местност ГКПП-Кулата, местност Кавако, Неуточнен адрес, Неуточнен адрес, Отец Паисий, Петко Р. Славейков, Петко Р. Славейков, Плевен, Плевен, Плевен, Плевен, Стефан Караджа, Хр. Чернопеев, Хр. Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 19.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 21.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 22.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 23.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен адрес, Отец Пайсий, Струма

На 19.02.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Дунав, Полковник Дрангов, Поп Богомил, Серска, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Червена скала

На 19.02.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Младост

На 21.02.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: местност Веран чифлик, Ормански път

На 21.02.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Беласица, местност Стопански двор, местност Чалтията, Местонст Гьоло Оризарнико, Москва, Огражден, Хоризонт, Яне Сандански

На 21.02.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Митино: местност Порой

На 21.02.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – София: Андрей Сахаров

На 22.02.2018 г. /09:45 – 12:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Воден, Гарата, Долна Джумая, Дунав, местност Кумли, местност Под гарата, Морихово, Полковник Дрангов, Промишлена зона, Серска, Стопански двор, Цар Борис III, Цар Калоян

На 22.02.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Капитан Никола Парапанов, УПИ Ix Кв.39, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Цар Самуил

На 23.02.2018 г. /09:45 – 12:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Агапий Войнов, Европа, Параскева Филипова, Цар Самуил

На 23.02.2018 г. /13:15 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, България, Вардар, Васил Кънчев, Гладстон, Гоце Делчев, Лазар Маджаров, Полковник Дрангов, Славянска, Стоян Търнаджиев, Христо Ботев

Община Разлог

На 20.02.2018 г. /08:45 – 09:15 ч./ – Разлог: Пром. зона-Долен стопански двор, Братя Каназиреви, Васил Левски, Войнишка, Гарата, Долен стопански двор, Екзарх Йосиф, Илинден, местност Пром.зона-Долен стопански двор, Преображение, Пром. зона-Долен стопански двор, Телемах Илиев, Христо Ботев, Черна река

На 20.02.2018 г. /08:45 – 09:15 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски, Преображение, Христо Ботев

На 20.02.2018 г. /08:45 – 14:00 ч./ – Разлог: Хр. Ботев-ДАП

На 20.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Разлог: Бела река, Христо Ботев

На 20.02.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Разлог: Христо Ботев

На 20.02.2018 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски

На 20.02.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ – Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев, Деветнадесета, извън регулация С. Баня, извън регулация  Белица, Общ. Белица: Владимир Поптомов, Двадесет и трета, Девета, извън регулация, местност Андрианов чарк, Неуточнен адрес, Р-Н Стопански двор  Горно Краище  Елешница, Общ. Разлог: 9 май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М. Долни мин. бани, Мечта, Минно селище, Младост, Неуточнен адрес, Пирин, Победа, Първа, Рила, Родопи, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста  Краище, Общ. Белица: 39270.25.208, І-500, Кв.35, Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулация, Неуточнен адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 20.02.2018 г. /13:30 – 14:00 ч./ – Разлог: Пром.зона-Долен стопански двор, 61813.645.21 М. Габавица, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Баница, Бела река, Братя Каназиреви, Булаир, Васил Левски, Васил Левски, Вихрен, Войнишка, Възраждане, Гарата, Генерал Ковачев, Голак, Грънчарска, Даме Груев, Долен стопански двор, Екзарх Йосиф, Занаятчийска, Изток, Иларион Макариополски, Илийска, Илинден, Искър, Каракьой, Лазар Топалов, Марица, местност Пром.зона-Долен стопански двор, Мехомия, Неуточнен адрес, Нов път, Предел, Преображение, Пром.зона-Долен стопански двор, Саровица, Св. св. Кирил и Методий, Стара планина, Телемах Илиев, Телемах Илиев, Тодор Александров, Трети март, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Самуил, Черна река, Черна река, Шаркьой, Шипка, Явор

На 20.02.2018 г. /13:30 – 14:00 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски, Бела река, Преображение, Христо Ботев, Христо Ботев

На 21.02.2018 г. /09:00 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Разлог: Промишлена зона УПИ Іі,Кв.72, ПИ 61813.750.7,8,9

На 21.02.2018 г. /12:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Разлог: Района на завод дрожди

На 22.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Разлог: 15 септември, 15 септември, Александър Стамболийски, Арх. Александър Г. Баров, Бела река, Бела река, Братя Каназиреви, Братя Каназиреви, Братя Копанарови, Братя Кулини, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Васил Левски, Войнишка, Възраждане, Възраждане, Георги Бенковски, Георги С Раковски, Голак, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Екзарх Йосиф, Екзарх Йосиф, Ж.К.КЦХ, Иван Вазов, Изворите, Изворите, Иконом Никола Ангелов, Илинден, КЦХ, Калиново, Крапа, Македония, Места, Мехомия, Неофит Рилски, Неуточнен адрес, Опълченска, Опълченска, Отец Паисий, Пейо К.Яворов, Подполковник Спиридонов, Полковник Лазар Нишков, Поп Богомил, Предел, Предел, Преображение, Преображение, Рила, Родопи, Св. Климент Охридски, Св. св. Кирил и Методий, Стефан Стамболов, Телемах Илиев, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/, Тодорица Попова, Х|X Кв. 79, Хан Аспарух, Хан Крум, Хан Пресиян, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Четнишка, Шейново, Шейново, Яне Сандански

На 22.02.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски, Бела река, Братя Каназиреви, Възраждане, Екзарх Йосиф, КЦХ, Преображение, Рила, Св. св. Кирил и Методий, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/, Шейново

На 23.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Разлог: 61813.645.21 М. Габавица, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Баница, Бела река, Булаир, Даме Груев, Изток, Иларион Макариополски, Каракьой, Предел, Преображение, Телемах Илиев, Тодор Александров, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна река

Община Сандански

На 19.02.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Велющец

На 19.02.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Вълково: Барата, Ормана, С. Вълково, Община Сандански, УПИ V, Кв. I, УПИ І-127

На 19.02.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Игралище: Околовръстен полигон

На 19.02.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Кръстилци

На 19.02.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Мелник: Мелник

На 19.02.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Никудин

На 19.02.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Палат

На 19.02.2018 г. /08:30 – 09:00 ч./ – Сандански: 65334,104,23, местност Речичка река, местност Соколовец, Р-Н Главен път Е-79, Р-Н Индустриална зона, Р-Н Стара гара, Р-Н Топливо, Топорков орман, Юрий Гагарин

На 20.02.2018 г. /10:15 – 15:30 ч./ – Петрово, Общ. Сандански: местност Извора, местност Извора

На 20.02.2018 г. /10:15 – 15:30 ч.; 15:15 – 15:30 ч./ – Голешово

На 20.02.2018 г. /15:15 – 15:30 ч./ – Петрово, Общ. Сандански: местност Извора

На 21.02.2018 г. /08:15 – 15:30 ч./ На 22.02.2018 г. /08:15 – 15:30 ч./ На 23.02.2018 г. /08:15 – 15:30 ч./ – Сандански: Васил Кънчев, Иван Рилски, Никола Вапцаров, Св. св. Кирил и Методий, Св. св. Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен

На 21.02.2018 г. /08:30 – 15:15 ч./ На 22.02.2018 г. /08:30 – 15:15 ч./ На 23.02.2018 г. /08:30 – 15:15 ч./ – Калейца: Анска

На 21.02.2018 г. /08:30 – 15:15 ч./ На 22.02.2018 г. /08:30 – 15:15 ч./ На 23.02.2018 г. /08:30 – 15:15 ч./ – Сандански: Божин Димов, Васил Кънчев, Димитър Икономов, Македония, Мара Бунева, Надежда, Пирин, Св. св. Кирил и Методий, Св. св. Козма и Дамян, Свобода, Свобода, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Шипка

На 21.02.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ На 22.02.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ На 23.02.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ – Поленица: Бангеица

На 21.02.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ На 22.02.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ На 23.02.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ – Сандански: Бистрица, Генерал Гурко, Крайречна, Панайот Волов, Рила, Свобода, Свобода, Свобода, Сердика, Солидарност, Солунска, Спано поле, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, Целипут, Шейново

На 22.02.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Сандански: Бистрица, Генерал Гурко, Рила, Свобода, Сердика, Солидарност, Солунска, Стефан Стамболов, Шейново

На 22.02.2018 г. /10:00 – 12:30 ч./ – Ковачево, Общ. Сандански

На 22.02.2018 г. /11:30 – 12:00 ч./ – Сандански: Ангел Ташков, Арда, Асен Хадживасилев, Борис Сарафов, Братя Миладинови, България, Васил Левски, Вихрен, Георги Казепов, Гоце Делчев, Грамос, Даме Груев, Даскал Козарев, Деспод Слав, Димо Хаджидимов, Емануил Воскидович, Иларион Макариополски, Илинден, Индже войвода, Княз Борис I, Кочо Честименски, Македония, Одрин, Отец Паисий, Охридска, Пазара, Пейо К. Яворов, Пелистер, Пере Тошев, Петър Сарафов, Пирин, Първи май, Роженски манастир, Св.Климент Охридски, Св. св. Кирил и Методий, Свети Врач, Свети Георги, Свобода, Славчо Ковачев, Солунска, Спас Харизанов, Стефан Карчев, Струма, Тодор Каблешков, Тодор Паница, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев, Шар планина, Яне Сандански

На 22.02.2018 г. /13:15 – 15:30 ч./ – Черешница

Община Сатовча

На 19.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 20.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 21.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 22.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 23.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Кочан: 015218, Адалберт Антонов, Анещи Узунов, Бузлуджа, Васил Левски, Георги Бенковски, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Здравец, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, местност Стопански двор, Мир, Неуточнен адрес, Осма, Отец Паисий, Пета, Победа, Пролет, Първа, Свилен Русев, Свобода, Септемврийска, Стопански двор, Струма, Тодор Каблешков

На 19.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 20.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 21.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 22.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 23.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Кочан: 012119, 015218, Адалберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко войвода, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста

На 19.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кочан: Младост, Пристране

На 19.02.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 20.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 21.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 22.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 23.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методий, Кл. Охридски, Лале, Места, Неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партизанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански двор, Страцин, Струма, Трети март

Община Симитли

На 20.02.2018 г. /08:15 – 14:30 ч./ – Железница, Общ. Симитли: VII-122, местност Джалева махала, местност Долно Церово, местност Шебечковица, УПИ-XII-52, Кв. 8, УПИ-ХхIV-50

На 20.02.2018 г. /08:15 – 14:30 ч./ – Симитли: Предел

На 20.02.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 22.02.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 23.02.2018 г. /09:30 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска, Чакърска

На 20.02.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 22.02.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 23.02.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Полето: Галабарци

На 20.02.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 22.02.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 23.02.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Черниче: М.Сухата река

На 20.02.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 22.02.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 23.02.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 10:30 – 13:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Симитли: Симитли

На 20.02.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 22.02.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 09:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ На 23.02.2018 г. /09:30 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Ракитна: 004077, 010040, махала Лулейска

На 21.02.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ – Симитли: Беласица, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, махала Чубан дере, Октомврийска, Пейо К. Яворов, Плиска, Рила, Родопи, Свобода, Симитли, Трети март, УПИ-ІІІ-1466 Кв.51, Шипка

На 21.02.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Градево: местност Струма Изливер Хиляд, Струма

На 21.02.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Железница, Общ. Симитли: местност Бачева махала, местност Джалева махала, местност Долно Церово, местност Старата върба, Рибарска

На 23.02.2018 г. /10:30 – 11:00 ч.; 10:30 – 13:30 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ – Полена: Вела Пеева, Георги Димитров, Димитър Благоев, Зеленка, Кокиче, Ленин, махала Ширината, местност Долна Сушица, местност Епрец, местност Мездрата-2, местност Училището, Победа, Потока, Роза, Руен, УПИ-V-18,Кв.18, УПИ-Хі-58 Кв.11, Христо Ботев, Чайка, Ширините

На 23.02.2018 г. /10:30 – 11:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ – Крупник: 000024 местност Реката, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Беглико, Божиница / Гроздовец, Васил Коларов, Васил Левски, Влахина, Георги Димитров, Георги Трайков, Гладстон, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Даме Груев, Дан Колов, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Талев, Ернст Телман, Иван Вазов, Иван Козарев, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кокиче, Кресненско въстание, Крупник, Лев Писарев, Ленин, М. Извор/Гроздовец, Малчика, местност Виро, местност Въчева, местност Извор/Калуцик, местност Стопански двор, местност Текелев шумак, Никола Парапунов, Паисий Хилендарски, Пейо Яворов, Пирин, Промишлена зона, Средорек, Стефан Караджа, Стефка Филипова, Текелев шумак, Трайчо Костов, Хан Аспарух, Христо Ботев, Яне Сандански

На 23.02.2018 г. /10:30 – 11:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ – Симитли: Свобода, Симитли

На 23.02.2018 г. /10:30 – 11:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ – Черниче: 9 септември, Бреза, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, Кирил и Методий, Ленин, М. Сухата река, Неуточнен адрес, Никола Вапцаров, ПИ 156 Кв.6, Пирин, Р-Н Под гарата, Рила, Роза, Свобода, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка, Яне Сандански

На 23.02.2018 г. /10:30 – 13:30 ч./ – Крупник: Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Божиница / Гроздовец, Васил Коларов, Васил Левски, Влахина, Георги Димитров, Гладстон, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Дан Колов, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Ернст Телман, Иван Вазов, Иван Козарев, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кокиче, Кресненско въстание, Крупник, Лев Писарев, Ленин, М.Извор/Гроздовец, Малчика, местност Извор/Калуцик, местност Текелев шумак, Никола Парапунов, Паисий Хилендарски, Пейо Яворов, Средорек, Стефан Караджа, Стефка Филипова, Текелев шумак, Трайчо Костов, Хан Аспарух, Яне Сандански

На 23.02.2018 г. /10:30 – 13:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ – Сушица, Общ. Симитли

Община Якоруда

На 20.02.2018 г. /10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ На 23.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ – Бел камен

На 20.02.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 14:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ – Дагоново

На 20.02.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ – Белица, Общ. Белица: 9 септември, Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Георги Андрейчин, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, местност Андрианов чарк, местност Семково, Митко Саев, Полковник Иван Тричков, Р-Н Стопански двор, Четвърта, Шеста  Елешница, Общ. Разлог: Безименна  Краище, Общ. Белица: Втора, Двадесет и първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулация, Неуточнен адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Христо Ботев, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета  Юруково: 029014 и 029015, Масив 29 Поквс, местност Каменако  Якоруда: Богдан войвода, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитров, Яворов, Якорущица

На 20.02.2018 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Юруково: 029014 и 029015, Масив 29 Поквс

На 20.02.2018 г. /10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ – Якоруда: 7 октомври, Алпийска, Васил Левски, Васил Левски, Витоша, Витоша, Гоце Делчев, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Джебре/Иван Ботушанов/, Екзарх Йосиф, Кирил и Методий, Кожух, Места/П.Джеджеров/, местност Трещеник, местност Трещеник, Миланица/Осма/, Неуточнен адрес, Неуточнен адрес, Ореховица, Ореховица, Пелистър, Пелистър, Петко Р.Славейков, Рила, Седма, Софроний, Средна гора, Стефан Караджа/Никола Карад, Стокевица, Трещеник, Трещеник, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Цар Борис III/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г.Бицин/, Яворов, Якорущица, Якорущица

На 20.02.2018 г. /10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ На 21.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 23.02.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ – Рохлева

На 20.02.2018 г. /10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ На 23.02.2018 г. /08:30 – 14:30 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ – Конарско

На 20.02.2018 г. /10:30 – 11:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ На 23.02.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ – Бунцево   Разлог: Баница   Смолево: 038217   Черна Места   Юруково: местност Каменако

На 22.02.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ – Якоруда: Букет/Петнадесета/, Васил Левски, Витоша, Грагьовец/Стефан Чернев/, Грънчар/23 септември/, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Добро Ниве/Партизанска/, Иван Вазов, Кирил и Методий, Неуточнен адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитров, Четвърта /Г.Бицин/

На 22.02.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Якоруда: Алпийска, местност Трещеник, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитров

На 23.02.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ – Якоруда: Васил Левски, Витоша, местност Трещеник, Неуточнен адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитров, Черковна/9 септември/, Четвърта /Г.Бицин/, Яворов, Якорущица

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на „Виваком”/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP

 

Please follow and like us: