Богомила Михайлова

Представяне на любовта

Любовта е издръжлива, тя е търпелива и е учтива; любовта никога не завижда и не е преизпълнена с ревност…
– І КОРИНТЯНИ 13:4 (според Разширената Библия)

Какво представлява тази Божествена любов?
Кои са характеристиките й?
Те са описани в І Коринтяни 13. Гръцката дума за божествената любов, която се описва тук е “агапе.” Най-предпочитаният от мен превод, който описва тази любов е Разширената Библия. Мисля, че всеки християнин трябва да чете, ако не всеки ден, то поне през няколко дни Разширения превод на І Коринтяни 13 и да го практикува!
Нека да разгледаме текста, започвайки със стиха:
“Любовта е издръжлива, тя е търпелива и учтива…” Много хора са издръжливи – но не са много учтиви, докато правят това! Те страдат поради хора и обстоятелства просто от задължение. Една съпруга може да търпи съпруга си, макар и да страда. При това обаче тя не се държи особено мило спрямо него (и обратно).
“Любовта никога не завижда и не е преизпълнена с ревност…” Естествената човешка любов е вид любов, която е преизпълнена с ревност. Божията любов не е ревнива.

Изповед: Аз съм човек на любовта. Затова аз съм издръжлив, търпелив и учтив. Никога не завиждам и не съм изпълнен с ревност.

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин