Левски е епохална фигура, човек, който мисли реалистично. И днес все още не сме разбрали Левски, смята проф. Пламен Павлов.

„За по-малко от две години организира около 12 хил. души“, посочи историкът по повод 145-ата годишнина от обесването на Васил Левски.

„Значението на Левски е определено още от неговите съвременници, да не говорим за следващите поколения българи. Така е и днес, така ще бъде и в необозрима перспектива. Става въпрос за една епохална фигура, за най-добрия ни българин. Когато идва вестта за залавянето на Левски, един негов съвременник и съратник Данаил Христов Попов казва: „Изгубваме най-добрия ни българин. Един от неговите съратници от групата от Чирпан, която прави план за освобождението му, но се страхува какво ще се случи с нея, казва: „Да става каквото ще, защото нямаме втори Левски на света“.

Тези оценки може да изглеждат много емоционални и да са далеч във времето назад, но те се потвърждават от следващите прочити на делото и личността на Левски. Така е и до днес“, каза историкът пред „Фокус“.

Проф. Павлов уточни, че Левски създава заедно със своите съратници Вътрешна революционна организация, каквато до това време в българските земи никога не е съществувала. Проф. Павлов поясни, че Апостола прави основите на една армия.

„Това не са просто комитети, които да подпомагат чети или да правят патриотична пропаганда, а основата на бъдещата българска армия и държавност. Това, което Левски създава заедно със съратниците си е нещо изумително. За по-малко от две години той организира не по-малко от 12 хил. души. Според едно писмо на Кирил Тулешков даже 14 хил. души“, коментира проф. Павлов. Той посочи, че става дума за многобройна армия от хора, които са добре организирани.

„Левски е един човек, който мисли изключително реалистично. Той не иска да има прибързано въстание, а нещата да бъдат подготвени в максимална степен, за да се постигне освобождението на България. До днес до голяма степен не сме разбрали Левски. Хубавото е, че с всеки следващ повод научаваме нещо ново за него. Излизаме от митовете, от щампите, от клишетата и започваме да откриваме истинския човек, държавник и водач на революцията“, допълни историкът.