КАК ДА СПЕЧЕЛИМ БИТКАТА

Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.

Ефесяни 6:14-15

Библията казва, че ако посрещнем нашите битки със спокойствие и отговорим на сътресенията в живота спокойно, ще преживеем победа. Това е парадокс; няма никакъв смисъл. Как можем да спечелим, ако спрем да се бием?

Съпругът ми щеше да ме ядоса, понеже не биваше да се кара с мен. Бях разстроена, ядосана и исках той да каже само едно нещо, за да мога да вляза в релси. Тогава Дейв разбра, че аз просто търсех спор, трябваше да бъде спокоен и да ми каже: „Няма да се бия с теб”. Понякога, дори би се качил в колата и би изчезнал за известно време, вбесявайки ме още повече, но не можех да се бия с някой, който не би отвърнал на удара.

снимка: Прекосяването на Червено море, Никола Пусен, Wikimedia

Моисей каза на израилтяните да не се бият, когато откриха Червеното море, изправено пред тях от едната страна и Египетската армия, преследваща ги от другата. Те се изплашиха и той им каза: „А Моисей отвърна на народа: Не се бойте; стойте (твърди, уверени, безстрашни) и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес; защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви до века. Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни.” (Изход 14:13-14).

Забележете, че Моисей каза на израилтяните да „бъдат спокойни” (да запазят спокойствие). Защо? Те бяха във война и беше необходимо за тях да отвърнат със спокойствие, с цел да спечелят битката. Бог щеше да се бие за тях, ако те покажеха увереността си в Него, бидейки спокойни. Ако запазите спокойствието си, Той ще направи същото за вас.

Доверете се на Него: Водите ли битка, когато би трябвало да запазите спокойствие? Изберете да спрете да се биете и се доверете на Бог да се бие за вас. Това е начинът да спечелите битката.

Джойс Майр