Димитър Раински

 

Председателят на ГПК ”Наркооп”-Радомир Димитър Раински е даден на прокуратурата за продажба на имоти, бивша държавна и общинска собственост.

Стефан Велинов

Раински, както „Вяра” писа,  продал част от винпрома на Данаил Младенов Методиев, а именно – поземлен имот с площ от 278 кв.м ведно с построената в него едноетажна масивна сграда, за сумата от 20 674.00 лева. За тази и още няколко сделки член-кооператори го хвърлят на прокуратурата.

Пламен Алексиев

„Този имот е част от недвижим имот, отреден за „Винпром”, който е с площ от 4456 кв.м, с построената в него масивна производствена сграда с площ от 852 км.м и мазе с площ от 663 кв.м. За да се извърши продажбата, е образуван нов урегулиран имот, по искане на председателя на ГПК ”Наркооп”-Радомир Димитър Раински със заповед на кмета Пламен Алексиев, на които им е известно как е придобит този имот от кооперацията -актуван като държавна собственост още през 1972 година“, пишат член-кооператори до районната прокуратура.

Те смятат, че заедно с предшественика си Стефан Велинов лидери и съветници на БСП са успели да придобият благословията на кмета Пламен Алексиев и неговата администрация. Така дружно те превърнали кооперацията в агенция за недвижими имоти. Велинов и Рагин ипотекирали златни имоти и теглили кредити, продали ги за смешни суми, не правели отчети, за да запознаят хора какво дължат на банките и къде отиват парите от продажбите.

Хората искат отстраняването на Раински, а също и на Стефан Велинов.

Ето какво пише Иван Ранев до вестник „Вяра” и районната прокуратура.

Многократно член-кооператорите сме подавали жалби за закононарушения, извършени от бившия председател на ГПК ”Наркооп”-Радомир Стефан Велинов, членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет. Вие непрекъснато отказвахте да образувате досъдебни производства при доказани явни нарушения на закона, като ни препращахте да си търсим правата по съдебен ред. ГПК ”Наркооп”-Радомир от потребителска кооперация се превърна в агенция за недвижими имоти с Ваша и кметска помощ.

 Вместо новият председател на кооперацията Димитър Раински да иска от стария председател Стефан Велинов да му предаде какви активи и пасиви на кооперацията е оставил при пенсионирането си, запознат ли е с многобройните жалби на член-кооператорите, има ли разследвания и какви във връзка с присвояване на общински недвижими имоти от кооперацията, докъде са стигнали и какъв е резултатът, ако е запознат, защо си позволи да продава имоти, бивша държавна и общинска собственост, придобити от кооперацията по давностно владение чрез обстоятелствена проверка – напр. при извършената от него-Димитър Раински продажба. Получихме нова информация, че има продаден още една част от този имот. Тук се пита за този имот ли се оплаква Димитър Раински пред граждани, че е изнудван от Стефан Велинов и група около него да бъде продаден. Още повече че по времето, когато беше общински съветник от групата на БСП, участваше в схеми за присвояването на такива имоти като член на комисии за провеждане на търгове на недвижими имоти заедно с настоящия председател на Общински съвет-Радомир, без да се съобразява дали има и конфликт на интереси, тъй като бащата на същия е дългогодишен член-кооператор.

Искаме да ни се отговори и на следните въпроси във връзка с учредяването на договорната ипотека върху магазина за домашни потреби, магазина за хранителни стоки и обект за административни нужди, находящи се в гр. Радомир, ул. ”Батенберг” №13, оформена с нотариален акт № 186, том 1, рег. №1035, дело №156/2015 година, съгласно който кооперацията, представлявана тогава от Стефан Велинов, е получила кредит от „Обединена българска банка” АД в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лева със срок за погасяване 06.04.2018 година със загробващи условия.

 Интересува ни: какво е изплатено досега по ипотеката, какво е останало да се плаща, какво е станало със сумата 80 000 лева от ипотеката – къде и за какво са отишли тези пари? Това ни вълнува, тъй като не знаем има ли възможност Димитър Раински да погасява кредита, или ще бъдат загубени имотите, които са ипотекирани? Дали не е била подготвена продажба на дълг и придобиване на описаните недвижими имоти за жълти стотинки?

Интересува ни още дали е изплатена сумата над 19 000 лева, както и ако е изплатена, плаща ли кооперацията наем за този павилион, или ще чака общината да заведе ново дело, за да плати освен наем, такси за съда, вещи лица и адвокатски хонорари. Тази жалба подаваме и в прокуратурата, която по закон следва да осъществява контрол върху кооперациите и дано този път разкрие къде са отишли парите на кооператорите от извършените продажби на недвижими имоти.