Прошката е дар! Най-големият, който можете да направите сами на себе си. Прости и ще ти бъде простено! Това е един от най-важните духовни закони. Христос казва: „Ако простите на човеците прегрешенията им, и Вам ще прости Небесният Ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и Вашият Отец няма да прости съгрешенията Ви“. Простилият винаги печели. Смирява гордостта си, но прославя човешкото благородство. Добрият християнин прощава в минутата, когато някой се опитва да го наскърби. Дявола не обича думите“ИЗВИНЯВАЙ“ или „ПРОСТИ МИ“. Хората, които се хвалят със своята злоба, омраза или неотстъпчивост, се хвалят всъщност с греха си. Ала, Бог цени промяната в човека и прошката му изключително високо: „ПРОЩАВАЙТЕ И НА ВАС ЩЕ БЪДЕ ПРОСТЕНО!“