Венко Калинчев

Ловците в Кюстендилско определиха датите за таксация (преброяване) на дивеча, обитаващ територията на ЛРД „Елен” – Кюстендил. „Таксацията за ЛРД „Елен” ще бъде на 17 март, а при лоши метеорологични условия на тази дата – на 24 март. Засега не мога да кажа колко ще са участниците в преброяването. Предполагам, че ще са доста”, обясни секретарят на сдружението Венко Калинчев.

ЛРД „Елен” е съставено от 31 дружинки, в които членуват близо 2200 ловци. Най-разпространеният в района вид, обект на лов, е дивата свиня. В определени от закона срокове и при съответния план за отстрел се разрешава и ловът на сърна. При хищниците в последните години се увеличава популацията на чакалите, голям е и броят на лисиците.