????????????????????????????????????

 

 

Председателят на културната институция Николай Орозов:Това е най-мащабният ремонт, който е правен в читалището

Проект на стойност 1 025 480,61 лева за мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „15 септември 1093 – 1909 г.” – гр. Разлог стартира планинската община. 853 194,30 лева от проекта са с европейско съфинансиране, националното съфинансиране е 150 563,71 лева, собственото съфинансиране е 21 722,60 лева.

По проекта ще се изпълнят строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, подмяна на водопроводната и канализационната инсталация, също така ще бъде доставен и монтиран котел за отопление на газ, ще бъде извършен ремонт на санитарните помещения, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата, ще се извърши ремонт на външни парапети и други.

Кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев подчерта изключително важната роля на сградата на читалището за културния живот на жителите и гостите на Разлог.

Николай Орозов, председател на НЧ „15 септември 1903-1909 г.” – гр. Разлог, коментира, че проектът на общината е най-мащабният ремонт, който ще бъде извършен от построяване на читалището до сега. Той акцентира и върху факта, че читалището е пазител и двигател на културния живот и духовността в Разлог.

Това бе обявено на провелата се конференция и пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.