????????????????????????????????????

 

 

Обект на инвестиции по проекта е сграда в гр. Разлог, намираща се на ул. „Богомил” №2, в която се помещават сградите на Общинско предприятие „Домашен социален патронаж”, Дневен център за стари хора, Общинска служба по земеделие. Ще бъдат обновени по проект за повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура. Общата стойност на проекта е 384 508 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 313 571.80, националното съфинансиране е 55 336.20, собственото съфинансиране е 15 600 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Ремонтите ще включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, конструктивно възстановяване на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло ще бъде подменена водопроводната и канализационната инсталация. Освен тези мерки ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата, ще бъдат изпълнени и други строително-монтажни дейности.