Учителят Петър Дънов е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура.

Основните теми на неговите лекции са духовното разбиране за култура, мястото и ролята на човека във Вселената, природата и обществото, етика, психология, медицина, музика.

Заминава за САЩ, където учи богословие и медицина.

През 1900 г. Дънов организира среща с трима свои последователи – Пеньо Киров, Тодор Стоименов и д-р Георги Миркович във Варна, и основават „верига“, а от 1912 г. – „Бяло братство“.

През следващите години съборите стават традиционни и се провеждат в различни градове на страната. 

Петър Дънов е основател на религиозно-философско учение – дъновизъм.

Една от основните теми в неговото учение се основава на взаимоотношенията между мъжа и жената.

Днес искаме да споделим с вас неговите думи  за любовта и брака между двама души: 

heart Женитба, която не се основава на любов, няма нищо общо с разумните отношения между душите.

heart Сегашната форма на женитбите на хората представлява човешко учреждение, а не Божествено. Любовта между хората е Божествена проява, а женитбата е човешки порядък на нещата.

heart Да се ожени човек, това още не значи, че Любовта го е посетила.

Снимка: Thinkstock

heart Между мъжа и жената трябва да има една вътрешна обмяна. Ако вие бихте били ясновидец, щяхте да видите, че не е физическото, което храни човека. Но от всеки човек излиза нещо от вътре. От всеки човек излиза една Божествена сила. Тази сила е, която привлича хората. Когато се обичате и мислите, че се обичате, от вас излиза Божествената Любов, която хората обичат. Ти обичаш едного заради Божественото, което излиза от него. Той те обича заради Божественото, което излиза от тебе. Щом Божественото не изтича – престава Любовта.

heart Всяка любов, която не трае дълго време, е резултат на животинско състояние, на неустойчивостта на човека, на змията в него. 

Снимка: Weheartit

heart Знайте, че любовта, която не гради, е животинска… Колко моми и момци, с благородни мисли и желания, се разочаровали в любовта! Колко моми и момци са посягали на живота си след женитбата си! Защо се разочарова момата? – Защото не намира в своя възлюбен онези елементи, необходими за нейното развитие. И момъкът се разочарова от своята възлюбена по същата причина.

heart Всеки човек се намира под влиянието на змията, т. е. на животинското в себе си. Дълго време трябва да работи в съзнанието си, за да се освободи от това влияние.

heart Когато ние говорим за полова любов, любов между мъже и жени, това е запад. Това е слизането в един свят по-долен. Тогава както човек слиза от Божественият свят в човешкия – в половата любов човек слиза в един още по-низш свят, дето трябва да работи.

Снимка: Weheartit

Петър Дънов за любовта: „Когато имаме любовта, целият свят работи за нас, а когато я нямаме…“

heart Сладострастието, то е гробът на Любовта – колко млади моми и момци са отишли преждевременно в гроба от него! Любовта е хармония, а сладострастието отрова… Сладострастието спъва Виделината 

heart Кой е пътят към любовта? – Отричането от учението на змията и тръгване в пътя на Любовта, който Христос и до днес сочи на човечеството.

Човек пише за миналото винаги с поглед в настоящето…

Снимка: Weheartit

heart Моми, когато ги любят десет-петна-десет момци, започват да се корят, да се надигат и стават нещастни.

heart Ако двама момци обичат една мома, как ще разрешат въпроса? Днес го разрешават чрез убийство. Защо единият да не отстъпи момата на другия и от далеч да й се радва?

heart Защо любите двама? Един ви беше достатъчен. 

heart Момата не си дава сърцето, докато не се роди у нея любов. Старите хора често казват: „Вие се оженете, пък любовта после ще се появи” – това е лъжливо учение. Докато не любите, не се женете.

Снимка: Weheartit

heart Съвременните моми и момци се женят, за да се осигурят. Господ не ви е пратил на света да се осигурявате, пратил ви е да се учите. 

heart Жената казва: „Ще го взема, ще се оженя за него, защото е богат, има десет хиляди лева приход и къща” – тази жена взема, но не дава, тя не може да направи мъжа си щастлив. Мъжът казва: „Аз се ожених за нея, защото е богата, макар и да е грозна” – и този мъж не може да направи жена си щастлива, защото всяко учение, което взема, а не дава, не може да прави хората щастливи.

Снимка: Weheartit

heart Някой богат момък се влюбва в някоя бедна мома, тя може да е бедна, но има богатство скрито в нея, то е изразено в нейното лице… Богатството е скрито в нашия мозък, в нашата мисъл, в нашето сърце. 

heart Желая в бъдеще, когато момъкът и момата се женят, да не се питат обичат ли се, или не – това са въпроси, които Любовта не търпи. Често момъкът и момата се женят, без да се обичат, а казват, че се обичат – това не се позволява. Любовта изключва всякаква лъжа и лицемерие. Не питайте обичате ли се, но питайте онзи, за когото се жените, готов ли е да се жертва за вас.

heart Истинската Любов подразбира доброволно даване – доброволна жертва от страна на двамата. Докато се оженят, момата и момъкът са готови на всякакви жертви един за друг. Щом се оженят, те изменят отношенията си, никой не е готов за жертва. 

Снимка: Weheartit

heart Онзи, който обича, в него има готовност, да даде всичко, с което разполага. Следователно, ако момата и момъкът да пожертват всичко, каквото имат, един за друг, те се обичат. Опита ли се единият от тях да скрие нещо за себе си, те опорочават любовта си. Любовта не търпи никаква измама, никаква лъжа, никакво съмнение и недоверие. Тя е чиста, свята, непорочна.
Женитбата е второстепенно нещо. Мислете върху същественото – Любовта.

heart Някои мислят, че колкото са по-близо един до друг, толкова повече се обичат. Обаче, като се оженят те виждат, че не излиза така.

heart Ако мъжът иска да живее добре с жена си, нека я остави свободна, да се проявява като самостоятелен човек, а не да изпълнява чужда воля и чужди предписания… Ако мъжът е недоволен от жена си, че не върви по неговите лични изисквания, той е на крив път. 

ЛЮБОВТА ВИНАГИ Е ВЗАИМНА – ЛЮБОВТА РАЖДА ЛЮБОВ

 

Ако обичате хората, и те ще ви обичат.

Няма човек, който да не се поддава на Любовта.

Обикнете ли някого, колкото и да е индиферентен към вас,

в края на краищата ще ви обърне внимание.

У ч и т е л я

Законът е такъв: Любовта ражда Любов. Когато обичаш някой човек, ти се свързваш с неговата душа, с Божественото в него и то се изявява. А то се изявява като Любов, понеже естеството му е Любов.

Каквото е твоето отношение към хората, такова ще бъде и тяхното отношение към теб.

Един българин праща с чек няколко милиона лева до една английска фабрика с поръчка за памук. И ето след време пристига цял параход памук на пристанището за него. Любовта, която ти си изпратил в света, това е чекът, който пращаш. А памукът, който иде на твое име, това е Любовта, която изпращат към теб.

Кой човек, на когото сърцето е пълно с Любов, Вяра, Надежда, Мир и Кротост, не може да бъде обичан? Ако дадеш на човека нещо от своя ум, сърце, душа и сила, той непременно ще те обича.

Законът е: който обича всички хора, той е обичан. Докато човек не обича и хората няма да го обичат. Каквото вложиш, това ще получиш. Ако сееш жито, жито ще получиш. Ако бъдеш снизходителен към другите, и към теб ще бъдат снизходителни.

За връзката между Вярата и Любовта Учителя казва:

Когато любите някого, той трябва да се отплати с Вяра, да вярва във вас. Когато някой иска да го обичате, кажете му: “Щом искаш Любовта ми, готов ли си да вярваш в мен?” Ако може да вярва във вас, вие ще го обичате. Вярата представлява противоположния полюс на Любовта. Няма случай в живота, когато някой човек има абсолютна Вяра във вас, и вие да не го обичате.

Ако отидете при някой ваш приятел за услуга, той ще се отзове дотолкова, доколкото вие го обичате и вярвате в него. Законът е: когато обичаш някого, той винаги е готов да ти помогне.

Дали ли сте си отчет защо вашите близки ви обичат? Ако в едно общество не ви обичат няколко души, това показва, че във вас има нещо нехармонично, с което те не могат да се справят. Ако някой не ви приема в къщата си, ако всички ви изоставят, аз изваждам лошо заключение за вас. Това значи, че не сте постъпили по закона на Любовта. Опълчили сте целия свят против себе си.

Учителя споменава следния закон:

Не може да мислиш за някого, ако и той не мисли за теб.

Това е закон на съотношения, закон за резонанса. Подобен на него е законът:

Щом обичаш някого, и той те обича.

Веднъж в частен разговор Учителя беше запитан как може да се разбере тоя закон, когато виждаме в света, че любовта на мнозина не е споделяна, не е взаимна и това е причина на много скърби, страдания и даже самоубийства? Учителя каза:

Щом обичате някого, и той ви обича. Само че тук трябва да се направи следната забележка: щом обичате някого, той ви обича вече в своята душа, в своето висше съзнание горе. Но тази Любов той не я осъзнава още долу със своето обикновено, земно съзнание. Обаче е казано: “Каквото става горе, става и долу.” Ето защо след време Любовта му, която е горе, в неговото висше съзнание, ще слезе долу и той ще я прояви на Земята към теб. Това е въпрос само на време.

Този закон е всеобщ и се отнася не само за човека, но и до всички същества. Учителя казва:

Няма същество в света, което като обичаш, да не познава, че го обичаш. Направете опити с животните и с растенията и ще проверите този закон. Аз съм правил опити с някои лоши кучета. Избера някое куче, обикна го. Минавам втори път покрай него. Когато и да мина, то ще излезе, ще дойде – познава ме, не ме лае. То казва: “Аз те познавам.” Като обикна другите кучета, и те млъкват.

Веднъж една жена каза така на Учителя: “Аз обичам мъжа си, но той не ме обича.”

Учителя й каза: “Тогава удвои Любовта си към него и той ще те обикне.” Тя запита: “Но ако удвоя любовта си, и той не ме обикне?” Учителя й отговори: “Тогава учетвори Любовта си и той непременно ще те обикне.”

Учителя привежда друг аналогичен случай, при който се изтъква друга една страна на закона. Той дава следния пример: някоя жена обича мъжа си, а мъжът й нито я разбира, нито отговаря на нейната любов. Подобно нещо може да се случи и с мъжа – той може да обикне жена си, но тя не отговаря на любовта му. Защо? Защото той не обича Бога! Учителя казва:

Възлюбете първо Бога и после хората. Направите ли това, и близките ви ще ви обичат.

Във връзка с този закон Учителя дава следния пример:

Този, когото обичаш, не може да почувства и възприеме твоята Любов, ако няма за това необходимите условия. Представете си, че главата и краката на този, когото обичаш, са стегнати в една преса. Как ще говориш на този човек за Любовта? Как ще те разбере той, как ще може да те слуша? За да те слуша и разбере, ти трябва да освободиш краката и главата му.

Във връзка с горното Учителя изтъква друга страна на този закон чрез следния пример: както водата не се задържа в счупена стомна, така и Любовта не седи в пробито сърце. Ако Любовта влезе в пробито сърце, тя веднага ще изчезне навън. Любовта търси здрави сърца. Когато някой се оплаква, че не го обичат, това показва, че той налива Любовта си в пукнати сърца, вследствие на което тя веднага изтича навън. Понеже този човек, когото обичаш, не е готов, то твоята Любов ще намери отзвук в него по-късно и по-бавно!