На двора ще бъдат изградени множество спортни площадки, класните стаи – напълно обновени

 

Училището в Кресна ще бъде тотално обновено с 1 млн. евро. Това стана възможно, след като кметът на община Кресна Николай Георгиев подписа с ДФЗ договор за тотално обновяване на сградата и прилежащия двор на средищното училище СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Кресна.

Сградата на училището не е ремонтирана от неговото създаване през 1977 г.

Договорът от 14 март е за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. Съфинансирана е от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Община Кресна ще получи финансиране от 1 889 290,79 лева за изпълнението на дейностите по вече одобрения  проект. Заслугата за тази изключително сериозна за мащабите на община Кресна инвестиция се дължи на усилията вече втора година на кмета Николай Георгиев и неговият екип да търсят работещи възможности за развитие на общината, казаха от общинската администрация. От общината подчертават и огромното значение на партньорството с консултантите от ДЗЗД „Кресна Про”, което доведе до успешен завършек разработването на финансирания от ДФЗ проект за подобряване на средата на обитание на учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Финансираният проект предвижда цялостна реорганизация на двора на училището и изграждане на множество спортни площадки и съоръжения с модерни гимнастически уреди, включително трибуни за зрители, за да могат учениците да водят пълноценен учебен процес и да развиват в максимално добри условия своята двигателна култура.
Сградата на училището, която не е ремонтирана от неговото създаване през 1977 г., ще претърпи основна реконструкция, модернизация и цялостно саниране, за да бъдат постигнати най-високите европейски стандарти за енергоефективност и функционалност на средата за обучение и отдих на учениците. Всички класни стаи ще бъдат основно изтърбушени, за да се появят на тяхно място изпълнени със съвременни материали, изключително функционални и отговарящи на съвременните изисквания класни стаи за провеждане на пълноценен образователен процес, сравним единствено с най-високите стандарти за образователна среда в ЕС. „Успешната реализация на проекта ще има огромно значение за задържането на младите хора и превръщането на средищното училище „Св. Паисий Хилендарски“ в истински модерен център за образование и развитие, а поетапното изпълнение на дейностите и завършването на цялостната реконструкция и модернизация ще дадат на Кресна увереността, че притежава една от най-модерните образователни институции в Благоевградска област”, казаха от общината.