Давид и Голиат

А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и щит; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка. – І ЦАРЕ 17:45-47

Помолих Господа да ми посочи повече пасажи, в които се използват същите четири принципа. Исус се усмихна и каза:
– Добре. Можеш да ги намериш в още една история от Стария Завет, която познаваш от детството си – историята за Давид и Голиат.
– Давид ли направи това? – попитах аз.
– Точно така. Давид използва тези четири стъпки – отговори Исус.
След видението прочетох историята за Давид и Голиат. Установих, че първо Давид каза това 5 пъти и след това го извърши. Прочети тази история и ти. Давид знаеше, че може да има това, което изповядва. Той знаеше, че с Бога може сам да напише талона си за успеха. Откъде знаеше, че Бог ще извърши това? Давид знаеше, че Бог би направил всичко, за което той имаше вяра. Бог ще го направи и за теб!

Изповед: Аз съм вярващ. Аз не се съмнявам. Доверявам се на Бога за пълна победа в живота ми. Тогава светът ще познае, че Бог е с мен!

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин

Урок за Давид и Голиат със задача и обяснение на псалтира