Вяра Церовска и Вл. Караилиев обясниха параметрите на програмата.

 

Изискването е постройката да не е с повече от 35 обекта, уточни зам.-кметът Вл. Караилиев

 

Минимум 5 жилищни сгради в град Перник ще бъдат включени за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съобщи на специална пресконферениця кметът на община Перник Вяра Церовска. В срещата взеха участие заместник-кметът Владислав Караилиев и гл. експерт Боянка Туджарова.

„По програма „Региони в растеж” в частта „Енергийна ефективност“ има възможност да бъдат санирани още жилищни сгради. Тази възможност е свързана с подаването на заявления на регистрираните сдружения за блокове и сгради, строени не по-късно от 1999 година. Сроковете за подаването на необходимите документи са до 15 май. Сградите трябва да не са с повече от 35 обекта“, обясни кметът Вяра Церовска.

Тя посочи, че стойността на този проект е в рамките на 4 500 000 лв., като реално строително-монтажните работи са на стойност около 4 млн. лв.

„В тази цифра влиза енергийно обследване, паспортизация на сградите, изготвяне на проекти, за да се премине към СМР. За целта съм издала заповед и е изготвен екип от специалисти към общината с отговорник инж. Владислав Караилиев, който да разработи критериите, по които да бъдат избрани блоковете, които ще бъдат санирани по тази програма“, коментира кметът.

„Както знаете, към момента има 44 договора по Националната програма за енергийна ефективност, по която се санират сгради, тази програма, която е по мярката „Региони в растеж“, е в допълнение“, уточни зам.-кметът инж. Караилиев.

По думите му всички хора, които живеят в блокове и жилищни сгради, които са под 35 самостоятелни обекта, биха могли да участват по програмата.

„Надяваме се да има желание и инициатива от перничани. Цялата документация по кандидатстването, както и необходимите протоколи от общите събрания, които трябва да се изпълнят от гражданите, са качени на сайта на община Перник. В рамките на самата програма в края на месеца се предвиждат няколко информационни кампании, за да се достигне до максимален брой участници“, заяви Караилиев и изрази надежда, че се водят разговори в средата на годината отново да стартира Националната програма за енергийна ефективност. „Там ние сме подали 138 блока в Банката за развитие, които чакат договори за финансиране“, каза още Караилиев.