Съветниците дадоха картбланш на кмета Димитър Бръчков да разкрие социално предприятие „Петрички следи” в Петрич. Градоначалникът Бръчков поясни, че по този начин се развръзват ръцете на общинската администрация, която може да кандидатства за проекти за осигуряване на заетост на лица от уязвими групи по специални програми. Целта е намаляване на бедността и разкриване на нови работни места в различни направления. Съветниците разрешиха на кмета Бръчков да изтегли кредит от 60 000 лв. за авансово заплащане по европейски порект за благоустрояване на градския парк. Разрешиха му още 1 200 000 лв. кредит, който ще бъде възстановен до края на годината, за проект за изграждане на компостираща инсталация за третиране на битови отпадъци.  Проектът е за милиони и ще сложи край на проблемите с боклуците на Петрич, каза Бръчков.