ОбС ще разгледа предложението на заседанието си в петък.
ОбС ще разгледа предложението на заседанието си в петък.

500 000 лева овърдрафт-кредит ще тегли община Дупница, става ясно от докладна записка на  кмета Методи Чимев до Общинския съвет. Новият дълг ще бъде похарчен за текущо финансиране на предоставяните от общината публични услуги, в условията на временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината, пише в докладната. Местният парламент ще разгледа предложението на заседанието си в петък

(30 март). Както сме писали, овърдрафт – кредит отново в размер на 500 000 лева общината пое и миналата година.