Кметът на Разлог Красимир Герчев запозна фермерите с наредбата на общината за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция. На срещата бе разискана и заповедта относно забраната за приемане на животни за пашуване или домуване от други населени места, извън територията на общината. Обсъден бе и въпросът за свободното пускане на животни на Републиканската и Общинската пътна мрежа, което предизвиква ПТП-та, и отстраняването на проблема.

На срещата присъстваха общински служители от отдел „Екология, чистота и земеделие“, както и общинският ветеринарен лекар д-р Снежина Грънчарова и заместник-директорите на ТП „Държавно горско стопанство“ инж. Йордан Бангеев и ТП „Държавно горско стопанство“, с. Елешница – инж. Васил Адамичин. Специалистите взеха отношение относно идентификацията на животните и задълженията на животновъдите съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Инж. Красимир Герчев подчерта, че ще бъдат прекратявани договори за предоставяне на общински пасища и мери, в случай че бъдат констатирани нарушения от страна на животновъдите и ще бъдат налагани глоби.

Please follow and like us: