Момент от заседанието на Областната комисия по заетост

Подготвя се Регионална програма за заетост на област Перник за 2018 г. На заседание на Областната комисия по заетост беше определен съставът на комисията за разработване на пегионална програма за заетост на област Перник. Тя ще бъде назначена със заповед на областния управител Ирена Соколова и ще започне работа след депозирането на проектни предложения от областната и общинските администрации. Основната й задача е да оцени и класира предложенията на общините и да състави проект за пегионалната програма за заетост на област Перник за 2018 г. Размерът на средствата за финансиране на пегионалната програма за заетост на област Перник за 2018 г. е 97 910 лв. Най-голяма тежест от критериите при определяне на средствата за всяка една област има средномесечното равнище на безработица за деветмесечието на предходната година, уточни директорът на „Бюро по труда” – Перник, Росен Симеонов.

Очаква се програмата да стартира на 1 юни и да приключи на 30 ноември тази година. Бенефициенти могат да бъдат неактивни лица, трайно безработни, както и младежи до 25 и до 29 години. Основният проблем на фирмите е липсата на квалифицирани кадри в сферата, която обслужват. Най-търсените професии са продавач-консултант, електротехник, охранител, машинен оператор, икономисти и шивачи.

Please follow and like us: