В последствие Андон обвинява контролните органи на Агенцията в тормоз и рекет в частен имот

В опит да изпълнят служебните си задължения, инспектори от Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград са станали жертва на агресивно поведение от страна на проверявано лице, представило се като Андон Балтаджиев. Това съобщиха от пресцентъра на ИА „Главна инспекция по труда“. Лицето не е допуснало проверяващите да извършат проверка на строителен обект, на който са работили около 10 работници. Санкцията за неоказано съдействие е 20 000 лв. В последствие лицето е разпространило клип, в който обвинява контролните органи на Агенцията в тормоз и рекет в частен имот. За неоснователните обвинения ИА ГИТ ще сезира компетентните органи, за да му бъде потърсена отговорност. Според закона инспекторите по труда имат право „да посещават по всяко време министерства, други ведомства, предприятията и местата, където се извършва работа“, което е основание да бъде стартирана проверка на визирания строеж. Обектът на контрол е идентифициран, след като при посещение на други предприятия в района инспекторите са установили визуално, че се извършва дейност от около 10 строителни работници. Работниците работят на втора плоча без лични предпазни средства и се подготвят да изливат бетон. Обектът не е обособен по надлежния ред с информационна табела. Заради агресивното поведение на проверяваното лице е потърсено съдействие от полицията. До пристигането на органите на реда работниците са напуснали обекта. Инспекцията по труда продължава проверката. Ще бъдат изискани документи от общината и от Регионалната дирекция за национален строителен надзор, за да се установи статутът на строежа.