Учени от Колумбийския университет в щата Ню Йорк установиха, че възрастните мъже и жени могат да произвеждат толкова нови мозъчни клетки, както в младостта си, съобщава научното списание „Сел стем“. По думите на ръководителката на изследването Маура Болдрини хората от третата възраст притежават аналогичната способност да създават хиляди нови неврони в хипокампуса от клетки предшественици. Процесът е идентичен с този, наблюдаван при младите хора. Обемът на хипокампуса (мозъчната структура, използвана при формирането на емоциите при човека и за прехода на краткосрочната памет в дългосрочна) се оказал еднакъв при хора от различни възрасти. При все това Болдрини не отрича, че в по-стара възраст се наблюдава понижаване на когнитивната и емоционална устойчивост на хората. Учените сочат като причина за този процес намалялото образуване на нови кръвоносни съдове и на понижената устойчивост на връзките между клетките и хипокампуса. За провеждането на тестовете в Колумбийския университет са били направени аутопсии на мозъците на 17 мъже и 11 жени. При кончината им тези хора са били на възраст между 14 и 79 години.