• Той върши чудни дела: възкресява мъртви, лекува всяка болест и недъг, слепи проглеждат, сакати прохождат.

  • Хората казват, че от оня свят никой не се е върнал, за да разкаже, но това не е така.

Едно от имената в пророчествата за Месия е Чуден”. (Исаия 9:6) Защото Младенец ни се роди – Син ни се даде; Властта е на раменете Му и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира. Той върши чудни дела, които никой преди Него не е вършил и никой след Него не ще свърши. Нека ги наречем направо чудеса. Възкресява мъртви, лекува всяка болест и недъг, слепи проглеждат, сакати прохождат, бесовете треперят и бягат, може да заповядва на вятъра и морето, укротява бурята само с една дума, ходи по водата, възнася се в небесата.

Но има един случай, когато Иисус смайва с най-великия акт на саможертва – поемането на греховете на човечеството и наказанието за тях.

Както мнозина бидоха смаяни, гледайки на Него – толкоз ликът Му беше обезобразен повече, отколкото на всеки човек, и видът Му – повече, отколкото на синовете човешки, Исаия 52:14.

Този текст не ни говори за Неговата красота, нито за учудените от Неговите чудеса. Учудването е предизвикано от погрознялото лице. Явно става въпрос за изгледа на Спасителя след агонията в Гетсиманската градина и след жестокото изтезание, предшествало разпятието Му.

Евангелист Лука, който е бил гръцки лекар, високо образован и надарен човек, разказва: (Лука 22:44) Обзет от вътрешно страдание, още по-усърдно се молеше, а потта Му беше като кървави капки, падащи на земята. Състоянието на човека, при което потта става кървава, се нарича на медицински език хематохидроза. Това не е заболяване, а е резултат от силна душевна агония, която човек преживява при известяване на предстоящата му смърт. Наблюдавани са подобни случаи при осъдени на смърт. От голямото напрежение на духовното страдание кръвоносните съдове се разпукват и избива кървава пот. Усещането, че понася греховете на човешкия род, под чиято ужасяваща тежест дори Христос се олюлява и чувството за изоставеност от Отца Го съкрушават. Като добавим умората, подигравките и заплюването, боят с тръстика и плесници по лицето, трънният венец и бликащата или съсирила се вече кръв, жестокото бичуване с камшик, можем да си представим картината. И можем да разберем защо мнозина се учудвали на изгледа му.

Исаия 52:15. така Той ще смае много народи;

Удивлението или смайването е повече от учудването. Можем да кажем, че то е учудване в превъзходна степен. „Много народи ще станат по-добри заради Него, защото Христос ще ги удиви. Кръвта на удивлението ще стигне до съвестта им, за да ги пречисти, защото в деня на смъртта Му ще се отвори извор, Зах.13:1.”1 Както хората са учудени от смазването, опозоряването и смъртта на Христа, така те ще бъдат още повече учудени, удивени от Неговото тържество. В живота на човека има превратности. Понякога човек попада сякаш в безизходна ситуация: Ной по време на потопа, изпитанието на Йов, изпитът на Авраам, Даниил в ямата с лъвовете, другарите на Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго в огнената пещ, Йосиф в затвора с осъдените на смърт, Йона в корема на морското животно,2 болестта на Йезекия и др., но се оказва, че от всяка ситуация (болница, затвор, потоп, диви зверове, огнена пещ) може да има изход с изключение на една – смъртта. Докато гори свещта, докато човек е жив, винаги има надежда.

Хората казват, че от оня свят никой не се е върнал, за да разкаже. Но това не е така. Бог чрез Иисус Христос заради хората намери изход и от тази крайна ситуация, защото за Бога всичко е възможно. И дори не бе достатъчно сякаш само да възкръсне, но обеща да възкреси и всички, които му се доверят за спасение. (Откр. 1:18) Аз съм живият. Бях мъртъв, но ето, жив съм завинаги и имам ключовете над смъртта и над ада. Обаче за Бог и това също не е достатъчно, но решава да унищожи смъртта завинаги, така че повече никой да не може да умира. (Кор.15:54) А Щом това, тленното, се облече в нетление и това, смъртното, се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъднат написаните думи: смъртта бе погълната – победата е пълна! (2Тим. 1:10а)с явяването на нашия Спасител Иисус Христос, Който чрез благовестието унищожи смъртта и показа вечния живот и нетлението. Ето това е удивително, чудо на чудесата, надминаващо всичко, за което можем да си помислим и пожелаем. Бог винаги прави и дава повече, отколкото се сещаме да мислим или да желаем.

Наистина, какъв Чуден Бог!

Милчо Найденски

1Матю Хенри, Коментар на Библията в 2 тома, том 1, Стар Завет, Съюз на евангелските баптиски църкви 2000, стр. 1175

2Ивайло Найденов, Библейския Йона, Издава Библейски колегиум, София 2008, стр. 88, 89