(Пс. 1:1 [ВЕРЕН 2013]) Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите,

2 а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ!

3 Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.

4 Безбожните не [са] така, а [са] като плявата, която вятърът отвява.

5 Затова безбожни няма да устоят в съда, нито грешни – в събранието на праведните.

6 Защото ГОСПОД познава пътя на праведните, а пътят на безбожните ще ги отведе към гибел.