(Пс. 3: [BUL-1940-RE]) Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома.

1Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене.

2 Мнозина думат за моята душа: Няма за него помощ в Бога. (Села).

3 Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми.

4 С глас извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия Си хълм. (Села).

5 [И] аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа.

6 Няма да се убоя от десетки хиляди от людете, Които навред са се поставили против мене.

7 Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; Строшил си зъбите на нечестивите.

8 От Господа е спасението. Върху Твоите люде нека бъде благословението Ти. (Села).