Съветниците от Самоков ще приемат на сесията си отчетите на общинските предприятия, включително и този на дружеството за Супер Боровец на 19 април. През всички постоянни комисии минаха отчетите на общинските фирми в община Самоков. Сред тях е дружеството „Рила – Самоков 2004“, което бе създадено за изграждане на Супер Боровец. Досега, години наред, дружеството има разходи, но нищо от планираното не е изградено. На съветниците е представен годишният финансов отчет на ОП «Общинско лесничейство» за 2017г., на ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”, «Строителство, ремонт и озеленяване», ОП «Спортни имоти и прояви», Исторически музей – Самоков. Постоянните комисии предлагат на сесията да се приеме отчетът на «МАЛЬОВИЦА» ЕООД и да се освободи  от отговорност управителят на «МАЛЬОВИЦА» ЕООД. Ще бъде гласуван и годишният отчет за дейността на ВиК «ЧАМКОРИЯ – 2006» ЕООД, както и отчетът на «МБАЛ – САМОКОВ» ЕООД. Пред съветниците ще бъде представен доклад за работата и дейностите на «Регионален център за управление на отпадъците».  И друго скандално дружество ще докладва отчета си – „БОРИКО 2007”.