Илиян Тодоров и Владимир Георгиев

Договорите на къщичките в Боровец ще бъдат удължени за още една година. Това ще стане по силата на докладна от кмета Владимир Георгиев, който ще я внесе на ОбС сесията на 19 април. Докладната на кмета е във връзка с постъпили в общината 44 бр. молби и заявления от наематели на временни обекти в Боровец. Наемателите искат продължаване срока на договорите за наемане на общински терени, изтичащи на 30.04.2018 г.

Проектопредложението на правната комисия е ОбС да даде съгласието за сключване на анекси към договорите за наем с редовните наематели на терени за разполагане на временни търговски обекти в курорта Боровец за 1 (една) година – от 01.05.2018 г. В мотивите си кметът Георгиев посочва, че на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с необходимостта да бъдат защитени важни обществени интереси на община Самоков, както и да се предотврати настъпването на значителна, трудно поправима вреда, поради неизпълнението на настоящото решение или закъснението на изпълнението му, ОбС-Самоков допуска предварително изпълнение на решението си.

Във връзка с допускането на предварително изпълнение, ОбС-Самоков нарежда да бъдат задържани внесените по депозитната сметка на община Самоков през 2012 г. парични гаранции от наемателите, представляващи суми, равни на 6-месечни наема до изтичането на срока на новите анекси.

Съветници предполагат, че и това решение на Общински съвет ще бъде спряно от областния управител Илиян Тодоров, каквато беше съдбата на подобни други решения за къщичките.   „Къщичките са раздадени преди години за една нощ от бивш кмет на Самоков, без да е провеждан търг или конкурс. Години наред, като наближат избори, се подновяват договорите на къщичките“, споделиха съветници пред в. “Вяра“.

„Това проекторешение е минало само през Правната комисия. Има съдебни дела, изказаха се мнения, че къщичките са незаконни и подлежат на събаряне. Ще искаме на сесията да се прочете пред всички съветници решението на съда по решение на Общински съвет от миналата година. Становището на съда е, че решенето на ОбС за подновяване на договорите е незаконно“ – споделиха съветници.

„Това е цинизъм, всичко е един абсурд. Хем се правят схеми да ги бутат, хем им събират парите за наема. След дни предстои поредното обществено обсъждане за новия проект – златния триъгълник. От години къщичките са незаконни, а практически ги има. Би било редно наемателите да заведат дело на общината, че събира неправомерно парите им за наеми, а общината трябва да им ги връща. Всяка година областни управители връщат решенията на Общински съвет за къщичките в Боровец за несъобразно поради изтекли анекси, праща ги на съд, но нито едно решение на съда не се изпълнява. Това са пълни юридически абсурди. Крайно време е областният управител Илиан Тодоров да си свърши работата и да сезира строителна инспекция, която да дойде и да ги бутне“, категорични са съветници.

„Пак ще тръгнат нови дела. Догодина има избори, кметът няма да смее да ги бута, така ще си осигури гласове за следващ мандат и същата цигания ще продължи. Дадоха се около 100 000 лв. за нов проект на златния триъгълник в Боровец, тръби се за нови инвеститори, а в същото време се взимат  незаконни решения“ –коментират съветници. На председателски съвет на ОбС се е коментирало какво ще е основанието за събиране на наема от тези къщички, който е около 200 000 лв. годишно.

„Ако искат този курорт да се развива, центърът трябва да добие подходящ вид. Както и целият курорт, който сега е занемарен и има много срутващи се сгради“ – казват хората от Самоков. „Защо не се обяви търг за тези къщички, всеки може да развива бизнес там. Как са избрани точно тези хора, и то в продължение на двадесет години да работят само те там. Аз съм самоковец, искам и аз да имам къщичка“ – сподели пред в. „Вяра“ Антон Христов.  Припомняме, че Административен съд – София-област постанови решение, с което договорите за наем с къщичките в Боровец се обезсилват. Съдът през 2017 г. осъди Общински съвет-Самоков да заплати 200 лева разходи.

Припомняме, преди три години бившият областен управител на Софийска област Росица Иванова даде на Административен съд две решения на Общински съвет-Самоков за удължаване договорите на къщетата. С решение №225/2016г. от априлско заседание общинарите решиха кметът Владимир Георгиев да подпише анекси със собствениците на така наречените „временни обекти“ за поредното удължаване на срока на ползване. В позицията на кмета Владимир Георгиев – вносител на докладната, и на общинарите, гласували решението, бе посочено, че предстои изготвянето на нов кадастрален план на курорта, след което терените ще бъдат давани по законоустановения ред – чрез търг или конкурс. В съответствие с предоставените му правомощия да контролира законността на актовете на общинските съвети, областният управител върна цитираното решение като неправомерно. Но, вместо да се съобрази с правните норми, председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева реши и организира прегласуване на решението – неприсъствено чрез подпис. По този начин с решение № 267 от 13.05.2016 г., подкрепено от 16 общинари, което е абсолютният минимум изискуеми гласове, съветниците потвърдиха първоначалната си воля и възложиха на кмета да подпише анексите. Нещо повече – в решението си избраниците допуснаха предварителното му изпълнение. В мотивите на решението се посочва: “На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с необходимостта да бъдат защитени важни обществени интереси на община Самоков, както и да се предотврати настъпването на значителна, трудно поправима вреда поради неизпълнението на настоящето решение или закъснението на изпълнението му, ОбС-Самоков допуска предварително изпълнение на решението си”. В резултат тогавашният областен управител Росица Иванова сезира съда. В мотивите на областния управител пред съда се посочва, че срокът за продължаване на договорите превишава многократно допустимия срок, визиран в Закона за управление на общинската и държавната собственост, който е десет години. Двойно по-дългият период на наемни отношения спрямо максимално допустимия по закон налага незабавно прекратяване на договорите. В случай че местните управници решат да продължат ползването на терените за поставяне на временни търговски обекти, то това следва да стане на база проведен търг или конкурс, както се изисква в нормативната уредба. Тогава Административен съд – София-област осъди Общински съвет – Самоков да плати 200 лв. по делото за къщичките в Боровец.  „След влизане в сила на съдебното решение сключените договори с къщичките се обезсилват и могат да бъдат премахнати.“– поясниха за в. “Вяра“ съветници от Самоков.