Митко Захов

 

Строителната фирма на бившия петрички депутат Митко Захов със съдружниците му – санданчанина Иван Андонов и Владимир Димитров, за периода 2013-2017 г. са навъртели над 10 млн. лв.

Фирмата на ексдепутата „Монолит-21” участва като собственик в още 10 фирми, чрез които отделно си докарва още милиони.

Иван Андонов и Митко Захов

Това са ДЗЗД „Монолит -Александър“ (50.0%), Монолит (50.0%), Монолит – Бетон (50.0%), Монолит – Хидростой (50.0%), Монолит – Кейбилд – Пътинженеринг (51.0%), Монолит-БКС-Векинженеринг (60.0%), Монолит-БКС (40.0%), Веколенд-Враца (70.0%), Екокампус – Сандански (70.0%) и Ривърсайд-Петрич (60.0%).

Бърз преглед из поръчките, спечелени от фирмата, е видно, че бившият депутат се е скъсал от работа.

„Затова ли не взе думата нито веднъж, докато беше депутат”, питат съгражданите му. Той лети с 15 фирми по всички строителни обекти из Югозапада и цялата страна.

Негова фирма прави магистрала „Струма”, разработил е кариера в местността Пиринковец на с. Плоски и с. Лиляново в община Сандански. Прави ремонти на училища и детски градини из региона, санира блокове.

Миналата година „Монолит-21” е правила ремонт в ДГ „Детелина”, гр. Петрич, ДГ„Детски свят”, с.Коларово, филиал с.Беласица. За 33 328,99 лв. Отново през миналата година фирмата е санирала и няколко блока в южния град  на стойност 889 432,37 лв.  Работници на Захов са ремонтирали и детската градина в село Дамяница за 396 861,18 евро.

Есента миналата година служители на ексдепутата са се заели и с проектирането, авторския надзор и изпълнението на СМР на блок в Сандански за 438 940,14 лв.

Фирмата санира и в Дупница. През 2016 г. взема поръчка за инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, на стойност 594 362,34 лв.

Захов е стъпил здраво и в Благоевград. През 2015 г. се заема с изпълнението на проект канализация и третиране на отпадъчни води на с. Кулата за 962 907 лв. През 2016 г. санира няколко блока за 1 215 476,86 лв.

Има и поръчки в Дирекция „Национален парк Пирин”.

В началото на 2015 г. фирмата е била изпълнител на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за извършване на строително-монтажни работи на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”. Стойността е 672 205,00 лв.

Явно от ръководството са поверили важния проект на Захов, тъй като са останали удовлетворени от извършеното от фирмата през 2013 г., когато „Монолит-21” са се заели със строително- монтажните дейности около проект за изграждане и оборудване на посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин” в гр. Сандански за 389 952 лв.

През 2013 г. фирмата е работила по възстановяването на „Гугова къща“, с.Петрич. „Булгартрансгаз“ ЕАД им дава поръчка за изграждане на склад за пробивна машина „Уилямсън“ към БТРВ – Ботевград за 481 584 лв. Санирали са блокове и в община Тетевен за 630 026,76 лв.

През 2015 г. Захов заедно с друга фирма партньор се е трудил и над реконструкцията на водопроводна мрежа в с. Савин, община Кубрат на стойност 857 086 лв.

През 2015 г. МРРБ дава на Захов за рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Коларово, Петрич и напорен резервоар отново в Коларово. Резервоар за допълнително водоснабдяване са правили и в с. Горталово в Плевен. Всичко това е струвало 170 286 лв.

За рехабилитаия за обществени зелени площи по кварталите на град Кубрат и рехабилитация на детски площадки и съоръжения към тях в детските градини през 2014 г. получават 1 199 641 лв.

Но най-големият удар е подписаната от правителството в началото на 2017 г. 35-годишна концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Пиринковец” на „Монолит – 21 –Андонов и Захов“ ООД. Кариерата се намира в землищата на селата Плоски и Лиляново, община Сандански. Съдружници във фирмата, която е със седалище в Сандански, са Иван Андонов и бившият народен представител от ГЕРБ – Митко Захов. Захов бе депутат по време на първото правителство на ГЕРБ. Той е от Петрич и по професия е строителен инженер.

Планираните от дружеството инвестиции за осигуряване на добива са за над 2 млн. лева. За срока на действие на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 3,5 млн. лв. Съгласно законодателството, те се разпределят между държавния и съответния общински бюджет.