Пс. 6:1 [BUL-1940-RE]) За първия певец на струнни инструменти, на осмострунна арфа. Давидов псалом. Господи, не ме изобличавай в гнева Си, Нито ме наказвай в лютото Си негодувание.

Пс. 6:2 Смили се за мене, Господи, защото изнемощях; Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми.

Пс. 6:3 Също и душата ми е твърде смутена; Но Ти, Господи, до кога?

Пс. 6:4 Върни се, Господи, избави душата ми; Спаси ме заради милосърдието Си;

Пс. 6:5 Защото в смъртта не се споменува за Тебе; В преизподнята кой ще те славослови?

Пс. 6:6 Уморих се от въздишането си; Всяка нощ обливам леглото си, Със сълзите си измокрям постелката си.

Пс. 6:7 Окото ми вехне от скръб, Старее поради всичките ми противници.

Пс. 6:8 Махнете се от мене, всички, които вършите беззаконие, Защото Господ е чул гласа на плача ми;

Пс. 6:9 Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми.

Пс. 6:10 Ще се посрамят и много ще се смутят всичките ми неприятели; Ще се върнат назад, ще се посрамят внезапно.