Първа копка удари днес кметът на община Благоевград Атанас Камбитов на обект по проект „Благоустрояване на градската среда“. Проектът се финансира по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и предвижда благоустрояване на IV микрорайон в Благоевград, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ „Неофит Рилски“. По думите на градоначалника  това е един от най- трудните проекти, реализирани от община Благоевград.

 

„Правим, това което обещахме! Изграждаме нови тротоари, полагаме асфалт, водопровод и канализация, осветление, озеленяване. Правим всичко това, за да може IV микрорайон да придобие европейски облик. В момента там, има нови сгради, а хората ходят в кал. „Благоустрояване на градската среда“ е един от най-трудните проекти, които реализирахме. Благодаря на целия екип, защото за пореден път доказахме, че Община Благоевград има необходимия капацитет да се справя с всякакви трудности“, подчерта кметът д-р Атанас Камбитов.
На церемонията присъстваха евродепутатите Андрей Новаков и Асим Адемов, народният представител Даниела Савеклиева, областният управител Бисер Михайлов, председателят на ОбС- Радослав Тасков, заместник-кметовете на Благоевград Христина Шопова, Зорница Кралева, Иво Николов,инж. Емилия Тунева, , духовни лица, представители на институции и политически партии, граждани.
Шестте улици, които обхваща обектът са „Ветрен”, ул. „Роден край”, ул. „Черно море”, ул. „Съединение”, ул. „Независимост” и ул. „Руен”.
Районът е една от най-новите жилищни зони в града, а в него живеят предимно от хора в трудоспособна възраст. Мястото на живеене е в непосредствена близост до ЮЗУ и болничните заведения на Благоевград, заради което неговото благоустрояване е крайно наложително, тъй като ще осигури добра транспортна обвързаност с централна градска част, както нормалното и безопасно придвижване на живеещите в района.
Проект „Благоустрояване на градската среда” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” ‎‎‎‎‎2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на обекта е ‎‎‎‎‎3 568 618.58 лв, които се предоставят като безвъзмездна финансова помощ по проекта от ЕС.
‎‎‎‎‎1 016 305.55 лв. са предвидени за изграждане на ВиК мрежи, които Община Благоевград ще получи като финансиране от Републиканския бюджет.
Непосредствено преди церемонията за първа копка бе дадена и пресконференция, на която подробно бе представен проектът от инж. Емилия Тунева, заместник- кмет по строителство и сигурност и ръководител на проекта.