Имайте само поведение, достойно за Христовото благовестие, така че било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието, казва апостол Павел на християните.

Филипяни 1:27

 Познавам хора, които са били болни за доста дълъг период от време и имат най-доброто поведение.Те никога не се оплакват,не са нацупени, не се държат сякаш света им е длъжен с нещо и не обвиняват Бог, дори не се самосъжаляват.Но също познавам и хора, които при същите обстоятелства  говорят само за това колко са болни, за медицински прегледи и колко е трудно всичко за тях.Лесно се засягат,огорчени са и винаги сърдити. Всяка една ситуация в живота ни изисква от нас да вземем решение за това как ще постъпим, ако ние постъпим както Бог би постъпил, тогава нашите изпитания ще бъдат много по-лесни за овладяване.

 Може би никога не сте се замисляли за това колко е важно да  контролирате емоциите си по време на криза. Повечето от нас мислят: не мога да помогна, как да постъпя сега; преминавам през тежко време и това е всичко което мога да направя. Това е нормална човешка реакция, но с Бог на наша страна да ни помага, ние няма нужда да реагираме както “нормална” личност. Нашия враг е сатана и неговата цел е да ни разтърси емоционално, за да казваме неща които ще му осигурят достъп в нашия живот т.е. ще  му отворим врата. Той се надява, че ще направим неразумно решение през тежко време и прави безредици с които ние трябва да се справяме  дълго, дълго време след това.

 Вярвам от години, че ако мога да сдържам езика си и продължавам да съм емоционално стабилна в кризисни моменти или трудности, тогава почитам Бог и показвам на сатана, че не може да ме контролира. Не съм винаги успешна в това, но съм определено по-добре откакто бях преди. Както често казвам, “ Аз все още израствам, но поне се научих колко е важно да управлявам емоциите си”. Без съмнение, че е по-трудно да  контролираш емоциите си, когато си болен или във време на криза,но се надявам да сте научили, че това е възможно.

Джойс Майр

Уповавайте на Бог: Не допускайте осбстоятелствата да ви победят, преди дори да сте се опитали да ги овладеете. Решете сега, че вие ще контролирате емоциите си в кризисните моменти. Вярвайте, че Бог е на ваша страна и Неговата благодат е достатъчна, за да отговори на всичките ви нужди.