“Да притежаваш истинско здраве, това всъщност означава да бъдеш в унисон с природата – едновременно вътрешната и външната.”

„Слънцето не познава кой е прав, слънцето не знае кой е крив, слънцето свети без цел да стопли някого. Който намери себе си прилича на слънцето.“ Японска пословица

„Природата не бърза. Въпреки това, всичко, което прави е съвършено.“ Лао Дз